شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون یکی از کوچکترین واحدهای مستقل نظام بهداشت و درمان کشور را تشکیل می دهد که هماهنگ سازی واحدهای بیمارستان ولی عصر (عج) و بیمارستان امام علی (ع) کازرون و بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنارتخته و مرکز بهداشت شهید پیرویان و نظارت بر فعالیت های آنها را به عهده دارد.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون دارای 18 مرکز خدمات جامع سلامت، 10 پایگاه سلامت و 76 خانه بهداشت است.

در حوزه بهداشت 496 نفر کارمند در رده های مختلف فعالیت دارند و به جمعیتی بالغ بر 208 هزار نفر خدمات سلامت ارایه می دهند.