نام خدمت

گروه هدف

نام محل ارائه خدمت

آدرس

روز و ساعت 

تعرفه خدمت

شماره های تماس

فرایند ارائه خدمت

فرم و مدارک مورد نیاز

واکسیناسیون

سربازان

مرکز خدمات جامع سلامت شهید اسماعیلی

خ طالقانی

یک شنبه-سه شنبه

رایگان

 

حضوری

فرم اعزام به خدمت برای سربازان

واکسیناسیون هاری

افرادی که مورد حمله حیوانات قرار گرفته اند

مرکز خدمات جامع سلامت شهید اسماعیلی

خ طالقانی

شبانه روزی

رایگان

07142227342

07142219380 

حضوری

 

مشاوره بیماریهای رفتاری

افراد دارای رفتار پرخطر

مرکز خدمات جامع سلامت مرکز سعدی

خ سعدی

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 صبح الی 13

پنجشنبه 6 تا 12

رایگان

 

حضوری

 

درمان سالک

بیماران سالک

مرکز خدمات جامع سلامت شهید اسماعیلی

خ طالقانی

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 صبح الی 13

پنجشنبه 6 تا 12

رایگان

 

حضوری

 

طب کار

شاغلین بدو استخدام و معاینات دوره ای شاغلین

واحد بهداشت حرفه ای- مستقر در مرکز بهداشت

 

یک شنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 14- شنوایی سنجی و بینایی سنجی از ساعت 9 تا 12

هزینه دارد

07144556161

 

برای آزمایشات باید ناشتا بود-

یک قطعه عکس جهت تشکیل پرونده و یک قطعه عکس جهت آزمایش عدم اعتیاد در صورت نیاز

غربالگری متابولیک ارثی و تیروئید

نوزادان 3 تا 5 روزه

 

 

همه روزه 8 تا 12 صبح

هزینه دارد

07144528991-44528981-44522031

حضوری

کارت رشد

غربالگری شنوائی

نوزادان

 

 

شنبه، یکشنبه،سه شنبه و پنج شنبه ساعت 8 تا 12

هزینه دارد

07144528991-44528981-44522031

حضوری

گواهی تولد

کودکان

 

 

یک شنبه، سه شنبه از ساعت 9 تا 14

هزینه دارد

-44556161

 

 

بزرگسال

 

 

یک شنبه، سه شنبه از ساعت 9 تا 14

هزینه دارد

-44556161

 

 

غربالگری تنبلی چشم

کودکان 3 تا 6 سال

 

 

بر اساس برنامه بهزیستی

هزینه دارد

44536930

حضوری

کپی شناسنامه

مشاوره ژنتیک

داوطلبین ازدواج

مرکز سعدی

 

همه روزه 8 تا 14

هزینه دارد

44532121

حضوری

جواب آزمایشات ازدواج

مشاوره شیرمادر

کودک زیر 2 سال

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

44530339

حضوری

کارت رشد-اصل شناسنامه پدرو مادر و نوزادمعرفی نامه پزشک خانواده

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

تست تشخیصی بیلی

کودکان زیر 5 سال دچار اختلالات تکامل ارجاع شده از سوی بهورزان و مراقبین سلامت

 

 

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14 با هماهنگی قبلی از طرف مراقب سلامت یا بهورز

رایگان

 

حضوری

فرم کامل شده تکامل رشد ( بهورز یا مراقب سلامت )

کلاس آمادگی زایمان

مادران باردار بعد از 20 هفتگی

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

فراخوان توسط مراقب سالمت یا بهورز

معرفی نامه پزشک خانواده 

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

 

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

پیشگیری از سقط جنین خواسته )نفس (

مادرانی که تمایل به سقط عمدی جنین دارند

 

 

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14

رایگان

 

مراجعه فرد و همچنین شناسایی توسط پزشک،بهورز،ماما و کارکنان بهداشتی

مدارکی الزم نیست