درصورتی که سوالات خود را در لیست زیر پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

سوالات پرتکرار

شرایط پذیرش بهورزچگونه است ؟

از بین داوطلبان بومی روستای موردنظر ودارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی رشته های  بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و رشته های تحصیلی بهداشت عمومی بهداشت محیط و پرستاری ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت برای داوطلبان مرد وبادرنظرگرفتن  شرایط سنی و سایر شرایط ازطریق آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش می گردند.  

تشکیل پرونده سلامت در چه واحدهای انجام می گیرد؟

بسته به محل سکونت، در نزدیکترین پایگاه های پزشک خانواده شهری و یا پایگاه های سلامت ( پایگاه  سلامت مختص افرادی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ندارند) در روستاهای خانه های  بهداشت محل سکونت 

جهت تغییر پزشک خانواده به کجا مراجعه کنیم؟

با مراجعه به پزشک جدید درصورت تکمیل نبودن ظرفیت پزشک نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید  نیاز به خروج از لیست پزشک فعلی نمی باشد. قبل از مراجعه به پزشک جدید می بایست  شماره موبایل کلیه اعضای خانوار توسط پزشک قبلی اصلاح شده باشد. 

نحوه گرفتن کارت بهداشت به چه صورت می باشد؟

  • مراجعه به دفتر پیشخوان یا دفتر خدمات سلامت جهت ثبت نام کارت سلامت
  • مراجعه به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش جهت معاینه و درخواست آزمایشات الزم.
  • مراجعه به آزمایشگاه خدمات جامع سالمت تحت پوشش جهت انجام آزمایشات
  • مراجعه به پزشک خدمات جامع سلامت تحت پوشش جهت ثبت آزمایشات
  • مراجعه به دفتر پیشخوان یا دفتر خدمات سلامت جهت دریافت کارت سلامت

لازم به ذکر است در مطب های خصوصی پزشکان ،تمدید و صدور کارت بهداشت انجام نمی شود.

لیست مراکز ارائه دهنده کارت سلامت ...کلیک کنید

در صورت گزیدگی توسط حیوانات و جهت جلوگیری از بیماری هاری به کجا مراجعه کنیم؟

واحد مبارزه با بیماری های واگیر در مرکز بهداشت

حداقل زمان پلمپ یک واحد صنفی به علت عدم رعایت اصول بهداشتی چه مدت می باشد؟

حداقل 1روز و حداکثر یک هفته جهت رفع نواقص بهداشتی محل کسب (بدون بهره برداری)و در صورت  عدم رفع نواقص بهداشتی حداقل به مدت ۳۰روز مجددا" تعطیل می گردد