واحد مدیریت سلامت خانواده و جمعیت

محبوبه خورشیدی فرد : کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت - کارشناس برنامه سالمندان-رابط امور بانوان شبکه بهداشت و درمان در فرمانداری

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره تماس مستقیم :42216594
شماره داخلی:142
پرسنل شاغل در واحد :

لیلا توکلیان :کارشناس برنامه مادران

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

فریده روستا :کارشناس برنامه جوانی جمعیت –کارشناس برنامه میانسالان

مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سمیه رضانژاد :کارشناس برنامه نوزادان و کودکان

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

مرضیه دهقانی اصل :کارشناس رابط مادران نیازمند مراقبت ویژه

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

خانواده یکی از اساسی ­ترین ارکان جامعه محسوب شده و به عنوان یک نهاد که از افراد مختلفی تشکیل شده دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها مجزا می کند. یکی از این امتیازات وجود همگونی نسبی در اعضای آن است. این امتیاز در خانواده باعث می شود که اثربخشی فعالیت ها در آن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنابراین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده ها افزایش یافته و موجبات اعتلای جامعه را فراهم می آورد.  از همین رو یکی از رویکردهای اصلی نظام سلامت برنامه ریزی مبتنی بر خانواده بوده و به همین منظور واحد سلامت خانواده و جمعیت از سال های قبل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی شده است.

در حال حاضر این واحد با هدف ارتقای سلامت گروه های هدف و اجرای استراتژی های کاربردی در این زمینه فعالیت دارد. 

 برنامه های مدیریت سلامت خانواده، جمعیت عبارتند از:

- برنامه سلامت نوزادان و کودکان ( کودکان ۱ روزه تا ۶۰ ماهه )

- برنامه سلامت مادران و نیازمند مراقبت ویژه

- برنامه جوانی جمعیت  ( زنان همسرار ۵۴-۱۰ سال )

-برنامه  سلامت میانسالان ( جمعیت ۶۰-۳۰ سال )

- برنامه سلامت سالمندان ( جمعیت بالای ۶۰ سال )

فعالیتهای برنامه ها:

  برنامه کودکان و نوزادان  :

•        کودک سالم و تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان  ۱ روزه تا ۶۰ ماهه

•        برنامه مراقبت های ادغام یافته نا خوشی های اطفال(مانا)

•        ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادارن شیرده شاغل

•        برنامه نوزادان و مرگ و میر نوزادان و تشکیل کمیته بر اساس ضرورت

•        برنامه مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه و بررسی در کمیته مرگ و میر

•       نظارت و پایش بیمارستان دوستدار کودک و مرکز مشاوره شیردهی

•        برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مراقبت های نوزادان، کودک سالم و مانا، شیرمادر جهت ارئه دهندگان خدمت

•        نظارت و پایش خدمات ارائه شده توسط پرسنل

•        تامین مکمل های مورد نیاز این گروه

•       تجزیه و تحلیل شاخص ها و برنامه ریزی جهت مداخلات

•        نظارت بر تجهیزات مورد نیاز

•        برگزاری کمیته ها

•        پیگیری نوزادان و کودکان پرخطر

•        بزرگداشت هفته ملی ترویج تغذیه با شیرمادر و هفته ملی کودک و همکاری سازمانهای برون بخشی مرتبط با برنامه

برنامه سلامت  مادران سالم و نیازمند مراقبت ویژه:

•        برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مراقبت های پیش ، حین و پس از بارداری جهت ارائه دهندگان خدمت

•        تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان باردار

•        تامین مکمل های مورد نیاز این گروه

•        افزایش آگاهی زنان باردار در زمینه زایمان ایمن و کاهش موارد زایمان در منزل

•        نظارت و پایش خدمات ارائه شده توسط پرسنل

•        برگزاری و نظارت برکلاس های آمادگی برای زایمان برای کلیه زنان باردار واجد شرایط بصورت رایگان

•        تجزیه و تحلیل شاخص ها و برنامه ریزی جهت مداخلات

•        نظارت بر تجهیزات مورد نیاز

•        برگزاری کمیته ها

•        نظارت بر مرکز تسهیلات زایمانی بالاده

.       شناسایی و ارجاع مادران نیازمند به بسته حمایتی و معرفی به کمیته امداد امام خمینی(ره)

.        پیگیری و ارجاع به موقع مادران نیازمند مراقبت ویژه

.       ثبت مادران نیازمند مراقبت ویژه در سامانه MCMC

.       پیگیری مادران نیازمند مراقبت ویژه ترخیص شده از بیمارستان

.      پیگیری مهاجرت های مادران باردار به داخل یا خارج از شهرستان و استان

 برنامه جوانی جمعیت  :

•        افزایش جلب مشارکت مردمی در برنامه های جوانی جمعیت

•        برگزاری کلاسهای مشاوره قبل و بعد از ازدواج

•        برگزاری دوره های آموزشی در زمینه جمعیت و سلامت باروری جهت ارائه دهندگان خدمت

•        مشاوره رایگان فرزند آوری جهت کلیه زنانه همسردار ۵۴-۱۰ سال واجد شرایط

•        پایش عملکرد و آگاهی کلیه پرسنل ارائه دهنده خدمات سلامت باروری و جمعیت

•        اجرای طرح های تشویقی فرزند آوری جهت خانواده های واجد شرایط فرزند آوری 

•        پیگیری و ارجاع کلیه زوجین نابارور جهت نشاندار شدن وشروع درمان ناباروری

•        برگزاری کارگاهها و همایش های جوانی جمعیت با همکاری مرکز مشاوره بهار نکو

•        برگزاری کمیته ها

•        نظارت و پایش خدمات ارائه شده توسط پرسنل

•       تجزیه و تحلیل شاخص ها و برنامه ریزی جهت مداخلات

•        بزرگداشت هفته ملی جمعیت و همکاری سازمانهای برون بخشی مرتبط با برنامه

.        نظارت بر عملکرد مرکز نفس(نجات فرزندان سقط)

  برنامه سلامت میانسالان :

•        ارتقاء  سلامت گروه سنی ۵۹-۳۰ سال و انجام مراقبت  دوره ای  این گروه سنی بصورت سه سالیانه

•        برگزاری دوره های آموزشی جهت ارائه دهندگان خدمت

•        انجام غربالگری سرطانهای شایع زنان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و ارجاع موارد نیازمند به کلینیک  

•        ارجاع موارد مشکوک سرطان رحم و پستان به ترتیب به پاتولوژیست و رادیولوژیست

•        نظارت و پایش خدمات ارائه شده توسط پرسنل

•        تجزیه و تحلیل شاخص ها و برنامه ریزی جهت مداخلات

•        بزرگداشت هفته ملی سلامت بانوان و سلامت مردان و همکاری سازمانهای برون بخشی مرتبط با برنامه

•        تامین مکمل های مورد نیاز این گروه

 برنامه سلامت  سالمندان :

•        برگزاری دوره های آموزشی جهت ارائه دهندگان خدمت

•        ارتقا سلامت کلیه گروه سنی بالای ۶۰ سال و انجام کلیه مراقبتهای مورد نیاز این گروه بصورت سالیانه

•        آموزش گروه سنی بالای ۶۰ سال در کلیه مراکز و خانه های بهداشت در زمینه شیوه زندگی سالم

•        بزرگداشت هفته ملی سالمند و همکاری سازمانهای برون بخشی مرتبط با برنامه

•        نظارت و پایش خدمات ارائه شده توسط پرسنل

•        تامین مکمل های مورد نیاز این گروه

•       تجزیه و تحلیل شاخص ها و برنامه ریزی جهت مداخلات

رسالت واحد  سلامت جمعیت، خانواده

واحد سلامت جمعیت، خانواده  متولی ارتقای سطح سلامتی تمامی اعضای خانواده برای رسیدن به زندگی سالم از طریق پیگیری، حمایت، نظارت بر اجرا، ارزشیابی، اصلاح و تثبیت برنامه های مرتبط با سلامتی تمامی افراد صرفنظر از ملیت، مذهب، قومیت، محل سکونت و محل دریافت خدمت می باشد.

چشم انداز

دستیابی به جامعه ای سالم که همه ی گروه های سنی باید از خدمات سلامت مطلوب بهرمند شوند.