• 1403/04/18
  • - تعداد بازدید: 21
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بازنشستگی پیش از موعد سال 1403

با توجه به مصوب کمیته بازنشستگی دانشگاه  مبنی بر موافقت با تقاضای بازنشستگی در صورتی پرسنلی که  متقاضی بازنشستگی پیش از موعد می باشد درخواست خود راتا تاریخ 16 / 4 / 1403به معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت  تحویل نمائید تا پس از طرح در کمیته در صورت داشتن شرایط به تعداد محدود با رعایت شرایط مقرر مراحل بعدی انجام پذیرد.ضمنا  به درخواست بعد از این تاریخ ترتیب اثری داده نمی شود  خواهشمنداست به پرسنل زیر مجموعه خود اطلاع رسانی نمائید.

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبری : 105032
کلیدواژه