مرکز بهداشت شهید پیرویان

شرح وظایف مرکزبهداشت شهیدپیرویان وکلیه واحدهای ستادی آن

 

1.      جمع‌آوری ، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه‌های مختلف بهداشتی، آمارهای حیاتی و فعالیت‌های واحدهای بهداشتی شهرستان بمنظور تدوین برنامه‌های محلی و تهیه گزارش.

2.      شناخت و دسته‌بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرائی برنامه‌ها

3.      بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمی

4.      برنامه‌ریزی گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تضمین دسترسی آسان جامعه به خدمات بهداشتی

5.      تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت تابعه

6.      مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای آن قسمت از آموزش پزشکی جامعه‌نگر در واحدهای بهداشتی

7.      تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی منطقه

8.      تدوین و ابلاغ برنامه‌ها، روشها و راهکارهای مربوط به آزمایش‌های بهداشتی « تشخیص طبی در مورد اپیدمی‌ها ، آب و فاضلاب و بهداشت حرفه‌ای »

9.      نظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی مراکز بهداشتی درمانی و بررسی و تأئید درخواست لوازم و مواد مورد نیاز آنها

10.   نظارت مستمر بر فعالیت‌های فنی . پشتیبانی. اداری و مالی مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت تابعه

11.   ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های بهداشتی شهرستان

12.   جمع‌آوری و بررسی گزارش فعالیت‌های مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتیجه به آنها و تهیه آمار و گزارش برای مقام‌های بالاتر.

13.   تدوین ، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه‌های آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشتی .

14.   برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه‌ها و تدوین بودجه سالانه

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
3599
Powered by DorsaPortal