دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :خانم فرخنده دهقانی
سمت :متصدی امور دبیرخانه
شماره داخلی:137
شرح فعالیت:
 
دریافت از طریق پست ، پیک ، اتوماسیون ویا شبکه دولت
ثبت نامه های ورودی شبکه بهداشت و مرکز بهداشت و اسکن و ارجاع آن به واحد مربوطه
ثبت نامه های خروچی شبکه بهداشت و مرکز بهداشت و ارسال آن از طریق پست ، پیک ویا شبکه دولت
پرینت نامه های ارجاعی از واحدها
پیگیری نامه ها
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
94
Powered by DorsaPortal