درمانگاه ها
مراکز شهری 

ردیف

نام مرکز

روزانه یا شبانه روزی

شماره تماس

آدرس

واحدهای تخصصی موجود

1

درمانگاه شیخ

روزانه

42226432

کازرون- خ انقلاب

***

2

درمانگاه ابواسحاق

روزانه

42226431

کازرون- خ ابواسحق

مراقب سلامت جامعه -مراقب سلامت همیار -

کارشناس بهداشت محیط -پذیرش -پزشک خانواده شهری-مراقب سلامت -

3

درمانگاه.المهدی

روزانه

42249685
42237493

کازرون-کمریندی خرمشهر

پایگاه سلامت (کلینیک مادر و کودک )-پزشک خانواده شهری -پزشک خانواده روستایی-

واحد طب کار (نوار قلب -تست ریه -شنوایی سنجی)-دندانپزشکی -داروخانه ویژه بیماران روستایی -
آزمایشگاه آب -بهداشت محیط

4

درمانگاه شهید اسماعیلی

روزانه

42227342

کازرون- خ طالقانی

***

5

درمانگاه قدس

روزانه

42235582

کازرون - خ قدس

آزمایشگاه - دندانپزشکی

6

درمانگاه سعدی

روزانه

42216662

کازرون - خ سعدی

دندانپزشکی

 
 مراکز بهداشتی درمانی 
 

ردیف

نام مرکز

روزانه یا شبانه روزی

شماره تماس

آدرس

واحدهای تخصصی موجود

1

قائمیه

شبانه روزی

42415080

قائمیه

آزمایشگاه - دندانپزشکی - رادیولوژی

2

نرگس زار

روزانه

58212266

نرگس زار

***

3

نودان

شبانه روزی

42433217

نودان

آزمایشگاه - دندانپزشکی

4

خشت

شبانه روزی

42452105

خشت

آزمایشگاه - دندانپزشکی

5

کنارتخته

شبانه روزی

42442260

کنارتخته

آزمایشگاه - دندانپزشکی

6

کلانی

روزانه

42436100

کلانی

***

7

گاوکشک

روزانه

42432221

گاوکشک

***

8

سیدحسین

روزانه

42405030

سیدحسین

آزمایشگاه - دندانپزشکی

9

انارستان

روزانه

42380200

انارستان

دندانپزشکی

10

جره

روزانه

42470682

جره

***

11

بالاده

شبانه روزی

42473030

بالاده

آزمایشگاه - دندانپزشکی - رادیولوژی

12

مهرنجان

روزانه

42362424

مهرنجان

***

13

کمارج

روزانه

42460573

کمارج

***

14

دادین

روزانه

42482747

دادین

***

15

دوسیران

روزانه

58224300

دوسیران

***

16

دریس

روزانه

42372591

دریس

***

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
947
Powered by DorsaPortal