درمانگاه ها
مراکز شهری

ردیف

نام مرکز

روزانه یا شبانه روزی

شماره تماس

 آدرس

واحدهای تخصصی موجود

 1 شیخ ابوتراب
 روزانه42226432 کازرون-خیابان انقلاب
 ***
 2 المهدی روزانه 42249685-42237493 کازرون-کمربندی خرمشهر
 

پایگاه سلامت (کلینیک مادر و کودک )-پزشک خانواده شهری -پزشک خانواده روستایی-

واحد طب کار (نوار قلب -تست ریه -شنوایی سنجی)-دندانپزشکی -داروخانه ویژه بیماران روستایی -
آزمایشگاه آب -بهداشت محیط
 3 شهید اسماعیلی
 روزانه 42227342 کازرون-خیابان طالقانی
 ***
 4 قدس روزانه 42235582 کازرون -خیابان قدس
 آزمایشگاه - دندانپزشکی
 5 سعدی روزانه 42216662 کازرون-خیابان سعدی
 دندانپزشکی
 
 مراکز بهداشتی درمانی 
 

ردیف

نام مرکز

روزانه یا شبانه روزی

شماره تماس

آدرس

واحدهای تخصصی موجود

1

قائمیه

شبانه روزی

42415080

قائمیه

آزمایشگاه - دندانپزشکی - رادیولوژی

2

نرگس زار

روزانه

58212266

نرگس زار

***

3

نودان

شبانه روزی

42433217

نودان

آزمایشگاه - دندانپزشکی

4

خشت

شبانه روزی

42452105

خشت

آزمایشگاه - دندانپزشکی

5

کنارتخته

شبانه روزی

42442260

کنارتخته

آزمایشگاه - دندانپزشکی

6

کلانی

روزانه

42436100

کلانی

***

7

گاوکشک

روزانه

42432221

گاوکشک

***

8

سیدحسین

روزانه

42405030

سیدحسین

آزمایشگاه - دندانپزشکی

9

انارستان

روزانه

42380200

انارستان

دندانپزشکی

10

جره

روزانه

42470682

جره

***

11

بالاده

شبانه روزی

42473030

بالاده

آزمایشگاه - دندانپزشکی - رادیولوژی

12

مهرنجان

روزانه

42362424

مهرنجان

***

13

کمارج

روزانه

42460573

کمارج

***

14

دادین

روزانه

42482747

دادین

***

15

دوسیران

روزانه

58224300

دوسیران

***

16

دریس

روزانه

42372591

دریس

***

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
4044
Powered by DorsaPortal