تدارکات
نام و نام خانوادگی :آقای نصیب الله صنوبرنیا
سمت :مسئول تدارکات
مدرک تحصیلی:
سوابق :
شماره تماس مستقیم :42229841
شماره داخلی:138
شرح فعالیت :
  • خرید کلیه وسایل مورد نیاز شبکه، مرکز بهداشت و واحدهای تابعه بر حسب نیاز و ضرورت با موافقت رئیس شبکه
  • خرید و تهیه داروهای مصرفی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و آزمایشگاههای تحت پوشش
  • بررسی و تعمیر و رفع نقص کلیه دستگاهها و وسایل مورد استفاده در واحدها: مانند گوشی و فشارسنج، یونیت دندان‌پزشکی، ابزارهای آزمایشگاهی، کولر، یخچال و … .
  • پیگیری و تحویل گرفتن وسایل مصرفی و اموالی مورد نیاز از انبار استان و حمل آن به انبار مرکزی شهرستان و توزیع آن به واحدهای تابعه
  • همکاری با واحد امور ساختمان در امر تعمیر ساختمان واحدهای تحت پوشش
  • پیگیری درخواست خرید وسایل مورد نیاز و تهیه و تحویل آن و اجرای امور سند‌نویسی مربوطه
  • تهیه و تحویل سوخت وسایل گرمازا در فصل زمستان به واحدهای تحت پوشش روستایی
  • همکاری با امور ساختمان در امر پیگیری انشعاب آب، برق، گاز و خط تلفن واحدهای تحت پوشش
  • همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و تدارک نیاز جلسه‌های آموزشی
  • همکاری در اجرای برنامه‌های تفریحی و رفاهی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

احسان حسین زاده

کارپرداز

138

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/02
تعداد بازدید:
133
Powered by DorsaPortal