نظارت بر درمان
نام  و نام خانوادگی :خانم رقیه بناگر
سمت کارشناس نظارت بر درمان
مدرک تحصیلی:
سوابق :
شماره تماس مستقیم :
شماره داخلی:117
شرح فعالیت :
واحد واحد نظارت بر درمان شبکه که کار نظارت و ارزشیابی عملکرد پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعملهای ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و تعرفه‌های قانونی بعهده دارد نسبت به انجام موارد بشرح ذیل اقدام می نماید .
  • بازدید مستمر و بررسی دقیق تأسیسات. تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی و مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنان، رسیدگی به شکایات واصله، تخلفات پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائة گزارش به مافوق به منظور جلوگیری دخالت افرادفاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیل مراکزارائه‌دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح .
  • بر‌آورد نیاز مراکز پزشکی باتوجه به وضع موجود و معیارهای تعیین شده
  • ابلاغ و اجرای دقیق قوانین، آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی
  • صدور تأییدیه‌های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های قانونی
  • بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدماتی و درخواست‌های پزشکان ‏- پیراپزشکان و مراکز پزشکی
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/02
تعداد بازدید:
129
Powered by DorsaPortal