کرونا ویروس

کلیپ ها و تصاویر آموزشی:

تصاویر
فیلم آموزشی شماره ۱
فیلم آموزشی شماره ۲
فیلم آموزشی شماره ۳
فیلم آموزشی شماره ۴
فیلم آموزشی شماره ۵
فیلم آموزشی شماره ۶
فیلم آموزشی شماره ۷
 
راهنماهای گام دوم مقابله با کویید ۱۹
 
دستورالعمل ها:

نحوه ي برگزاري مراسم عبادي ماه مبارک  رمضان...1400/01/17...کلیک کنید

نظارت بر اجراي دقيق موارد ابلاغ شده در خصوص تردد و فعاليت هاي مذهبي و اجتماعي در شهرهاي استان با توجه به محدوديت هاي كرونايي1400/01/17 ...کلیک کنید

فعاليت تالار ها، كافي شاپ ها و رستوران ها99/12/05...کلیک کنید

پروتكل بهداشتي مبارزه با كوويد-19 فاصله گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط و كار در تالارهاي پذيرايي بهمن 1399-99/11/27...کلیک کنید

ارسال برنامه ملي استقرار واكسن كوويد-19 ، راهنماي استفاده از واكسن كرونا و رهنماي ثبت واكسن كوويد19 در سامانه سيب غير پزشك99/11/25...کلیک کنید

 آموزش اعضاء تيم سلامت در اجراي برنامه ملي استقرار و گسترش واكسيناسيون كرونا99/11/27...کلیک کنید