نتایج آزمون
بدینوسیله افرادی که جهت اشتغال در مراکز شیخ و بالاده به عنوان مراقب سلامت همکار پزشک خانواده در آزمون مورخ یکشنبه جهت انجام مصاحبه پذیرفته شده اند به شرح زیر اعلام می گردد:
کازرون:
1.سرکار خانم افسانه کاویانی 
2.سرکار خانم مریم اسپرغم
3.سرکار خانم فاطمه پراکند 
4.سرکار خانم فاطمه داودی
بالاده :
1.سرکار خانم پروانه کاوه
2.سرکار خانم سیما بهرامی
3.سرکار خانم زهرا قره بیگی توابع
4.سرکار خانم ساناز مرادی
 
متعاقبا تاریخ مصاحبه از طریق سایت اعلام خواهد شد. 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
1145
Powered by DorsaPortal