ارائه پيشنهاد وايده نو
با سلام واحترام
ضمن تشكر از مشاركت شما وساير همكاران  در ارائه پيشنهادات ارزنده جهت تسريع در دستيابي به اهداف والاي دانشگاه وشبكه بهداشت ودرمان كازرون جهت سهولت در خدمت رساني به مراجعين به همين منظورهمكاران محترم نسبت به ثبت ودرج ايده وپيشنهادهاي ارزنده خود  تا تاريخ 31/4/96  در سايت دانشگاه ع پ شيراز قسمت ايده هاي نو اقدام فرماييد.ضمنا ياد آوري مي گردد درصورت تصويب پيشنهاد هاي برتر در كميته راهبردي پيشنهادات برگزيدگان از مزايا وامتياز ارزشيابي آن نيز بهره مند ميگردند.به سایت شبکه بهداشت به آدرس HTTP://kazeroon.sums.ac.ir قسمت شوراي پيشنهادات مراجعه وايده وپيشنهادات خودرا ارسال نماييد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-12 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ