تقويم مناسبتهای سلامت   Health Calendar 
 مناسبت روز ماهتاريخ                               Event       Day     Mounth   
 روز جهاني آب 3 فروردين  3 فروردين  World Water Day d.23 March
 روز جهاني هواشناسي 4 فروردين  4 فروردين World  Meteorology Day d.24 March
 روز جهاني بهداشت(آغاز هفته سلامت) 18 فروردين  18 فروردين World Health Day d.7 April
 روز دندانپزشكي 23 فروردين  23 فروردين World  Parkinson's  Day  d.11 April
 روز جهاني پاركينسون  23 فروردين  29 فروردين World Hemophilia Day d.18 April
 روز جهاني هموفيلي 29 فروردين  15 ارديبهشت International Midwives Day d.5 May
 روز علوم آزمايشگاهي(روز تولد حكيم سيد اسماعيل جرجاني)30فروردين 17 ارديبهشت World Asthma Dayd.7  May
 سالروز اولين پيوند قلب در جهان(1994 م)31              فروردين  18ارديبهشت
 World Red Cross Day
  and  World Red Crescent Day 
 d.8May 
 روز جهاني بهداشت حرفه اي 9 ارديبهشت 10 خرداد
 
World No Tobacco Day  
d.31 May 
 روز پرستار 10 ارديبهشت 15 خردادWorld Environment Day  d.5June 
 روز جهاني ماما 15  ارديبهشت 24خرداد World Blood Donor Day d.14 June 
 روز جهاني آسم 17 ارديبهشت1 تيرWorld Organ Donor Day d.22 June  
 روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر 18 ارديبهشت5 تير World Antinarcotics Day  d.26 June 
 روز تالاسمي 18 ارديبهشت20 تير World Population Day  d.11 June 
 روز ارتباطات و روابط عمومي 27 ارديبهشت 10 مرداد  World Breast feeding Day  d.1 August
 آغاز هفته بدون دخانيات 4 خرداد 19 شهريور World Suicide Day d.10september
 روز جهاني بدون دخانيات 10 خرداد 30شهريور World Alzheimer's Day d.21 september
روز جهاني محيط زيست15خرداد 4 مهر World Heart Day d.26 september
روز جهاني اهداء خون24خرداد 8 مهر World  Deaf  Day d.30 september
روز جهاني اهداء عضو1تير 9 مهر International Day for Older Persons  d.1 september
روز جهاني مبارزه با مواد مخدر5تير 11 مهر World Cancer Day d.3 october
روز مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان13تير 16 مهر World Children Day d.8 october
روز جهاني جمعيت20تير 18 مهر World  Mental Health Day d.10 october
روز بهزيستي و تامين اجتماعي25تير 19مهر Global Day Against Pain d.11 october
 آغاز هفته حمايت از بيماران هموفيلي 1 مرداد 20مهر World Arthritis Day d.12 october
 روز فيزيوتراپي 2 مرداد 22 مهر World Standards Day d.14 october
 روز اهداء خون 9 مرداد 23 مهر World Blind Day d.15 october
روز جهاني شير مادر10مرداد 23 مهر World TB Day d.15 october
 آغاز هفته اطلاع رساني و پيشگيري از سوانح و حوادث 13 مرداد 24 مهر World Food Day d.16 october
روز خبرنگار17مرداد 25 مهر World Trauma Day d.17 october
روز پزشك(روز بزرگداشت ابوعلي سينا)1شهريور 27 مهر World Osteoporosis Day d.19 october
روز دارو سازي(روز بزرگداشت محمدبن زكرياي رازي)5شهريور 5 آبان World Occupational Therapy Day d.27 october
روز بهورز12شهريور 11 آبان  World Pneumonia Day d.2 November
روز جهاني خودكشي19شهريور 23 آبان World Diabetes Day d.14 November
روز جهاني آلزايمر30شهريور 30آبان  World Day of Rememberanceof  Road Traffic Victims d.21 November
روز جهاني قلب4مهر 10آذر World Aids Day  d.1 December
روز جهاني ناشنوايان8مهر 13 آذر World Insurance Day d.4 December
روز جهاني سالمندان9مهر 14 آذر International Volunteer Day d.5 December
روز جهاني سرطان11مهر 15  بهمن World Cancer Day d.4 February
روز دامپزشكي14مهر 17 اسفند World Kidney Day d.8 March
روز جهاني كودك16مهر    
 روز جهاني بهداشت روان 18 مهر    
 روز جهاني مبارزه با درد 19 مهر    
 روز اسكان معلولان و سالمندان 20 مهر    
روز جهاني آرتروز 20 مهر    
روز ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي 20 مهر    
روز جهاني استاندارد 22 مهر    
روز جهاني نابينايان(عصاي سفيد) 23 مهر    
روز جهاني سل 23 مهر    
روز جهاني غذا 24 مهر    
روز جهاني تروما،روز جهاني كمردرد 25 مهر    
آغاز هفته صرع 27 مهر    
روز جهاني پوكي استخوان 27 مهر    
روز ملي اطلاع رساني هپاتيت
آغاز هفته پيشگيري از مسموميت ها
1 آبان    
روز جهاني كاردرماني5  آبان    
روز جهاني پنوموني(عفونت ريه)11  آبان    
روز دانش آموز13  آبان    
روز راديولوژي(كشف اشعه X)17  آبان    
 آغاز هفته حمايت از بيماران كليوي 22 آبان    
 روز جهاني ديابت 23 آبان    
 روز ازدواج و خانواده 28 آبان    
 روز جهاني يادواره قربانيان حوادث ترافيكي 30 آبان    
 روز رابطان بهداشت 6 آذر    
 روز جهاني مبارزه با ايدز 10 آذر    
 روز جهاني معلولين 12 آذر    
 روز جهاني بيمه 13 آذر    
روز جهاني داوطليان سلامت14آذر    
روز دانشجو16آذر    
روز پژوهش25آذر    
روز وحدت حوزه و دانشگاه27آذر    
روز ملي ايمني در برابر زلزله5دي    
روز هواي پاك29دي    
روز كمك به جزاميان8بهمن    
روز جهاني سرطان15بهمن    
روز وقف23بهمن    
روز بهداشت محيط10اسفند    
روز اخلاق و بهورزي13اسفند    
روز احسان و نيكوكاري14اسفند    
روز جهاني كليه 17 اسفند    
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-5 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ