نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونمگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ما
Collapse منو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونمنو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Expand شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرونشبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
Collapse مرکز بهداشت شهید پیرویانمرکز بهداشت شهید پیرویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت</span>گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
معرفی و شکل گیری واحد ستاد گسترش شبکه
پزشک خانواده شهری
فرم ها
Collapse بهداشت خانوادهبهداشت خانواده
معرفی
برنامه مادران
برنامه کودکان
برنامه میانسالان
برنامه باروری سالم
برنامه سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس</span>سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
معرفی
فرم های آماری
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای واگیردار</span>بیماریهای واگیردار
معرفی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت</span>آموزش سلامت
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط</span>بهداشت محیط
معرفی
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
معرفی
تاریخچه
کاهش خطر بلایا
جلب مشارکت مردمی
بهداشت روان
آمار
بیماریهای غیرواگیر
Collapse یزدانییزدانی
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse ستاد شبکه بهداشتستاد شبکه بهداشت
واحد امور مالی
واحد فناوری اطلاعات
Collapse واحد رفاهیواحد رفاهی
معرفی
خبرهای رفاهی
شرایط رزرو مهمانسرای شیراز
شرایط پاداش تحصیلی به دانش آموزان
لوازم خانگی تیکاب دوو
مدارک مورد نیاز جهت پاداش ازدواج وهزینه کفن ودفن
مراکز اسکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کالای خانه و اشپزخانه مشی
واحد کارگزینی
واحد نظارت بر درمان
واحد تدارکات
واحد عمرانی
واحد روابط عمومی
واحد تجهیزات پزشکی
واحد دبیرخانه
واحد دارو و غذا
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون_1مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون_1
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ماPowered by DorsaPortal