لیست فرایندها
1-پیشگیری ازپدیکلوزیس
2-فرایند پانسمان وبخیه
3-فرایند ثبت و صدور گواهی استعلاجی جهت  ادارات و سازمانها
4-فرایند خرید تجهیزات رایانه ای
5-فرایند نمونه گیری
6-فرایندمراحل صدورپروانه کسب
7-فرآیند انتخاب نیرو در قالب مجوز صادره در شهرستان ها
8-فرآیند انجام فیشورسیلانت تراپی کودکان
9-فرآیند آگهی فراخوان استعلام
10-فرآيند ارسال اماربه خدمات درمانی شهرستان
11-فرآيند صدور - تمديد و اصلاح پروانه ساخت جهت کارخانجات مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
12-فرآيند صدور و اصلاح پروانه بهره برداري کارخانجات موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
13-فلوچارت فرایند موجود در مراقبت سالمندان(عمومی)
14-فلوچارت فرایند موجود در واکسیناسیون کودکان(عمومی)
15-فلوچارت مراقبت حیوان گزید گی
16-فلوچارت معاینات
17-معاینات کارکنان مدارس مروج سلامت
18-نمودار فرایند انتقال نیروی قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-6 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ