منشور اخلاقي
ما مديران و كاركنان و خدمتگزاران شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون به منظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همانا رضايت خالق يكتاست بر باورهاي زير هم پيمان و استوار خواهيم شد:
  • ما معتقديم عبوديت و اعتلاي معنويت و تربيت انساني در تمامي ابعاد محور اصلي توسعه و رشد مي باشد.
  • ما خدمت به مردم و اكرام و احسان و پاسخگويي به آنان را تكليف الهي و وظيفه قانوني و انساني خود مي دانيم و مصمميم به آن جامعه عمل بپوشانيم.
  • خدمت ما همواره مزين به سرعت ، دقت ، صداقت ، امانت ، نظم، خوش خلقي و گشاده رويي ، شجاعت ، تدبير و آينده نگري خواهد بود.
  • ما با التزام به وحدت ،خرد جمعي و مشاركت همگاني را منشاء توفيق و مايه آبرومندي در پيشگاه خداوند و مردم دانسته ، براي تحقق آن مجدانه مي كوشيم.
  • ما مصمم هستيم زمينه مساعد براي رشد معنوي و مادي اعضاي شبكه بهداشت و توسعه ظرفيت يادگيري براي آنان را فراهم كرده ، نسبت به سلامت تن و روان و انديشه همه كاركنان اهتمام نماييم.
  • ما معتقديم تبعيض سايه شومي است كه ياس و نااميدي را حاكم مي گرداند و شايسته سالاري بر مبناي عدالت و ضوابط را همواره محقق خواهيم كرد.
  • ما به مسئوليت خود در برابر مصونيت جامعه خويش و همه انسانها از بيماريها و ناتوانيها آگاهي داريم و بدون وقفه با هوشياري ، بر صيانت از سلامت و بهداشت نسل حاضر و نسلهاي آينده كوشش مي نماييم.
  • صرفه جويي ، ارتقاء بهره وري ، بهبود مستمر در همه ابعاد و روش ها و احترام به يكديگر و محبت و الفت در محيط كار و خانواده و جامعه هدف هميشگي ماست.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-14 7:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ