نحوه صدور معرفينامه شروع  خدمات فارغ التحصيلان پس از تاريخ 1/4/1383
 
 
الف ) فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي
فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي سراسر كشوري مي توانند پس از فراغت از تحصيل به مديريت منابع انساني دانشگاه مورد نظر خود كه تمايل دارند طرح نيروي انساني خود را در آنجا سپري نمايند مراجعه نمايند مراجعه و پس از اخذ و تكميل فرم اعلام نياز مهلت تعيين محل خدمت به معاونت درمان و يا معاونت بهداشتي آن دانشگاه مراجعه نمايند . در صورتيكه محل خدمت نامبردگان در معاونت مربوطه مشخص گرديد مراحل زير به انجام خواهد رسيد .
1-اخذ تائيديه تحصيلي مشمول از معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل توسط مديريت نيروي انساني .
2- تشكيل پرونده شامل : اصل و كپي شناسنامه ( درصورت متاهل بودن ارائه اصل شناسنامه زوجين الزامي است ) اصل و كپي كارت وضعيت نظام وظيفه عمومي ـ 4قطعه عكس ( جهت رشته هاي پروانه دار 5 قطعه عكس مور نياز مي باشد ) يك عدد پوشه روغني .
3-دريافت معرفينامه شروع خدمات و مراجعه به محل خدمت .
تذكر :
درخصوص رشته هاي پروانه دار مشمولان مي توانند پس از دريافت معرفي نامه به سازمان نظام پزشكي شهرستان محل خدمت مراجعه و كارهاي مربوطه را به انجام برسانند .
 
ب) فارغ التحصيلان دانشگاههاي آزاد اسلامي
1- مراجعه به معاونت درمان و يا بهداشتي دانشگاه مورد نظر و اخذ فرم اعلام نياز
2- مراجعه به مديريت منابع انساني دانشگاه و ارائه اصل و كپي شناسنامه و همچنين فرم تكميل شده اعلام نياز .
3- ارسال ليست متقاضيان طرح توسط مديريت منابع انساني به دفتر طرح تهران
4-اخذ تائيديه تحصيلي مشمولان توسط مديريت منابع انساني و تشكيل پرونده ( مدارك ذكر شده در بالا )
5- دريافت معرفينامه شروع خدمات مراجعه به محل خدمت .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-12 9:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ