شرايط  معافيت از طرح

مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني پزشكان و پيراپزشكان عبارتند از :
 
معافيت مشمولين موضوع ماده 2قانون :
الف ) فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي
 ب ) خواهر و برادر شهيد
 ج ) آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان
 د ) جانباز بالاي 25%
 ه ) تك فرزند
 و ) مادري كه حضانت فرزند خود را بر عهده دارد
 
مدارك لازم جهت صدور معافيت موضوع ماده 2 قانون :
1-تائيديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول
2- اصل شناسنامه و كپي (زوجين )
3- چهار قطعه عكس
4- يك عدد پوشه روغني
5- براي فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي و همچنين خواهر و برادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز ( تهران )
6- براي جانبازان بالاي 25% ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان و جانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان تهران
7- براي فرزند جانباز بالاي 50% باستناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تهران
8- همسر جانباز بالاي 70%
9- براي آزادگان و همسران آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري و يا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان تهران
10- براي تك فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين
11- براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري
 
معافيت مشمولين موضوع ماده 3 قانون :
دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشكي انجام داده باشد از خدمت موضوع اين قانون معاف مي باشند . اين مدت جهت فارغ التحصيلان مقطع كارداني حداقل يك سال مي باشد .
 
مدارك لازم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 3 قانون :
1-اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه
2-اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )
3- 4 قطعه عكس 4- تائيديه موقت تحصيلي
4-   يك عدد پوشه روغني
تذكر :فارغ التحصيلاني كه كسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانوني خود را در دانشگاهها انجام ميدهند گواهي انجام خدمات دريافت مي نمايند .
 
معافيت مشمولين موضوع ماده 12 قانون :
مشمولين اين قانون كه به سن بالاي 45 سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند
**مدارك مورد نياز :
1)اصل شناسنامه و كپي ( زوجين ) ـ 2)   4 قطعه عكس
3)   تائيديه موقت تحصيلي ـ 4)   يك عدد پوشه روغني

معافيت رشته هاي مازاد بر نياز :
رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام مي گردد و فارغ التحصيلان اين رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف مي باشند . بديهي است به كار گيري اين افراد در صورت نياز دانشگاه و تمايل مشمول بلامانع خواهد بود
مامايي ، تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي ، آمار حياتي ، تمام رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاي مصنوعي . كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، گفتار درماني ، مديريت بيمارستاني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي ، (حرفه اي ، محيط ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ، عمومي ) ضبط آمار و مدارك پزشكي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان .
تذكر :فارغ التحصيلان فوق نيازي به دريافت گواهي معافيت ندارند و مي توانند جهت اخذ مدرك موقت به اداره خدمات آموزشي دانشگاه خود مراجعه نمایند.
 

معافیت گروههای مازاد بر نیاز (کمیسیون موضوع مواد 2و3) :
1)    فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شزط ارایه گواهی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انجام 6 ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی
2)      کارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح با ارایه حکم استخدامی رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار.
3)    مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب 8/10/83 شورای هدایت استعدادهای درخشان .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-12 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ