پاداش ازدواج

مصوب قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .
موضوع : پرداخت مبلغي 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ريال ) بصورت بلاعوض بابت ازدواج كاركنان و فرزندان آنها
مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ) ـ بازنشستگان ـ مستمري بگيران
مدارك مورد لزوم : اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه فرد مزدوج

 

 مدارک لازم جهت دریافت پاداش ازدواج  

 
کارکنان بایستی مدارک ذیل جهت دریافت کمک هزینه های یاد شده حداکثر یک ماه از زمان وقوع عقدیا تاریخ فوت به امور رفاهی مراجعه نمایند.

  1. کپی 4 صفحه اول سند ازدواج همراه با اصل سند
  2. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوج
  3. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجه
  4. کپی  صفحه اول شناسنامه ولی زوج و زوجه(درصورتیکه فرزند پرسنل باشد کپی صفحه اول و دوم شناسنامه )
  5. کپی حکم حقوقی
  6. نامه از بیمه خدمات درمانی
  7. نامه از بیمه تامین اجتماعی (در صورتیکه شخص فرزند ذکور پرسنل باشد)
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-11 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ