نقل و انتقال انشايي داخلی واحدهای مستقل
 ( بدون تغییر پست سازمانی – در سطح یک واحد )


فرآیند نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :
1- تشخیص ضرورت جابجایی پرسنل توسط مدیریت واحد مستقل و اعلام به مسوول کارگزینی جهت صدور ابلاغ
* توجه : مدیریت واحد بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :     
الف – نقل و انتقالات انشایی فقط در سطح واحد مستقل امکانپذیر می باشد .
ب - – نقل و انتقالات انشایی بایستی دارای زمان شروع مشخص باشد .
ج - – نقل و انتقالات انشایی تنها جهت موارد اضطراری و فوری در نظر گرفته شده است تا امکان قدرت تصمیم کیریهای ضروری و فوری را در اختیار مدیریتها قرار دهد ، مسلماًًًًًً در صورت عدم مدیریت صحیح و استفاده بی مورد از این امتیاز موجب نابسامانی و بی نظمی در سیستم مدیریت منابع انسانی خواهد گردید .
د – جهت بازگشت افراد به محل اولیه نیز بایستی حکم ابلاغ انشایی صادر گردد .
2 – صدور ابلاغ و درج مراتب در فرم ابلاغ انتقال انشایی داخلی و ارسال به مدیریت منابع انسانی حداکثر 15 روز پس از اعلام مدیریت واحد
* توجه : با در نظر گرفتن اهمیت بالای وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت نیروهای شاغل جهت سیاستگذاری و انجام اقدامات مورد نیاز در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی در بازدیدهای تصاذفی از واحدهای مستقل ، وضعیت نقل و انتقالات انشایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح ، واحد مربوطه از برخی امتیازات محروم خواهد گردید و مسوولیت آن نیز متوجه مدیر واحد خواهد بود .
3 – اعلام نتایج نهایی نقل و انتقالات انشایی داخلی واحد های مستقل به واحد تشکیلات و بهبود روشها توسط واحد نقل و انتقالات ( حداکثر تا پنجم ماه بعد ) .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-12 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ