شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون
 
آدرس : استان فارس -شهرستان كازرون -خيابان طالقاني -جنب مركز آموزش عالي
تلفن : (8-5)4221720-42226561(071)
فاكس :42226560(071)
كد پستي :73534-73196
تاریخ به روزرسانی:96/06/14
 
line.jpg]
مركز بهداشت شهيد پيرويان شهرستان كازرون
آدرس : استان فارس - شهرستان كازرون -خيابان طالقاني -جنب مركز آموزش عالي
تلفن : (8-5)4221720-42226561(071)
فاكس :42227491(071)
كد پستي :73534-73196
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-14 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ