پزشکان خانواده شهری تعیین شده در مراکز بهداشتی درمانی ومطبهای خصوصی شهرستان کازرون
(مهر92)


 

ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی نام و نام خانوادگی پزشک زمان فعالیت
 1
 
 المهدی

دکترنفیسه داودی

عصر
دکتر ابوذر شفیعی
 صبح و عصر
 2  قدس
دکتر عبدالعظیم کریمی
صبح و عصر
 4
 
  شهید اسماعیلی
دکترمحمدعبداللهی زاده
عصر
 دکتر محسن معینی
عصر
 5
 
  سعدی
 دکتر محمود رضا اولیا
صبح و عصر
 دکتر فریبا اذان گو
 صبح30/7الی30/14عصر
 6
 
 ابواسحق  دکتر مریم طبیب زاده
 صبح و عصر
 دکتر مهدی عباسی
عصر
7
 
 
 
 شیخ
 
 دکتر زهرا پیشگر  صبح و عصر
 دکترمهدی مختاری  صبح و عصر
 دکترعلیرضاملک زاده  عصر
 دکترغلامرضامعینی  صبح
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-16 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ