آدرس و شماره تماس پزشکان شهرستان کازرون
 

پزشکان عمومی (مطب دار)
 

ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1  دکتر حسین دلپذیر  عمومی 42228125  صبح و عصر آزاد کازرون - اول خیابان حضرتی
3 دکتر محسن دبیری   عمومی 42220442  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  روبروی جایگاه نمازجمعه
5  دکتر محمد فرخ مهر  عمومی 42210866  صبح و عصر   آزاد کازرون - خیابان حضرتی
6  دکتر عبدالرسول داودی  عمومی 42226999  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیبان سلمان فارسی
7  دکتر اسماعیل جاویدی  عمومی  42228534  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان شهدای شمالی
8  دکتر عبدالرسول آهنجان  عمومی  42221177  صبح و عصر   آزاد کازرون - خیابان شهدای جنوبی
9  دکتر علی اکبر رضاخواه  عمومی  42222981  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
10  دکتر محمدجواد روستا  عمومی  42224109  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  سه راه ابوذر
11  دکتر جلیل پزشکی  عمومی  42215543  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
12  دکتر محمد انصاری  عمومی  42221320  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
13  دکتر زهرا عباسی  عمومی  42222171  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  سه راه ابوذر
14  دکتر افسانه فرهادیان  عمومی  42222686  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - سه راه ابوذر
15  دکتر لیلا حاتمی  عمومی  42213776  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - خیابان سلمان
16  دکتر زهرا خیر  عمومی  42225905  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیابان سلمان
17 دکتر غلامحسین بهاری  عمومی 42226580  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون - چهارراه ژاندارمری
18 دکتر حسین شاکرمی عمومی 42228922  صبح و عصر   پزشک خانواده کازرون- خیابان حضرتی
20 دکتر شکرالله رضازاده  عمومی 42413222  صبح و عصر   آزاد قائمیه
21 دکتر نورمحمد پارسائی  عمومی 42413262  صبح و عصر   پزشک خانواده قائمیه
22 دکتر امرالله محمدی  عمومی 42413105  صبح و عصر   پزشک خانواده قائمیه
23 دکتر عبدالله باغچه بان  عمومی 42419916  صبح و عصر   پزشک خانواده قائمیه
24 محمدهادی ساسانی پور  عمومی 42412437  صبح و عصر   پزشک خانواده قائمیه
25 دکتر عبدالعظیم کریمی عمومی 42418517 صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
26 ابراهیم امینی عمومی 42417830 صبح و عصر پزشک خانواده قایمیه
27 دکتر علی شیبانی  عمومی 47473532  صبح و عصر   پزشک خانواده  بالاده
28 دکتر حمیدرضا احمدی  عمومی 42473100  صبح و عصر   پزشک خانواده  بالاده
29 دکتر علی شیبانی  عمومی 42442602  صبح و عصر   پزشک خانواده کنارتخته
30 دکتر علی جوکار  عمومی 42442775  صبح و عصر   پزشک خانواده  کنارتخته
31 دکتر حسن عباس آقایی عمومی 42453633  صبح و عصر   پزشک خانواده خشت
32 دکتر سید عبدالصمد موسوی عمومی 42455011 صبح و عصر پزشک خانواده خشت


دندانپزشکان
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر محمدمهدی شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون -  سلمان فارسی
2 دکتر زینب شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون-سلمان فارسی
3  دکتر حسام الدین فخری  دندانپزشک  42228119  کازرون - خیابان سلمان فارسی
4  دکتر احمد خداپرست  دندانپزشک  42223761  کازرون - خیابان سلمان فارسی
5  دکتر حمیدرضا خرسند  دندانپزشک  42229944  کازرون - خیابان سلمان فارسی
6  دکتر عبدالصمد شفیعی  دندانپزشک  42225001  کازرون - خیابان شهدای شمالی
7  دکتر محسن مختاری  دندانپزشک  42211858  کازرون - خیابان ابوذر
8  دکتر غلامعلی زارع  دندانپزشک  42229711  کازرون - خیابان سلمان فارسی
9  دکتر امیررضا جعفری  دندانپزشک  42222715  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
10  دکتر حمزه زارع  دندانپزشک  42226750  کازرون - خیابان سلمان فارسی
11  دکتر محسن خداپرست  دندانپزشک  4222862  کازرون - خیابان سلمان فارسی
12  دکتر محمدرحیم اژدری  دندانپزشک  42225636  کازرون - خیابان ابوذر
13  دکتر حسین زارع  دندانپزشک  42211315  کازرون - خیابان سلمان فارسی
14  دکتر حسن صحافی  دندانپزشک 42217112  کازرون - خیابان سلمان فارسی
15  دکتر مسعود مختاری  دندانپزشک  42217590  کازرون - خیابان ابوذر
16  دکتر مهدی خجسته  دندانپزشک  42221609  کازرون - خیابان ابوذر
17  دکتر هوشنگ نوذری  دندانپزشک  42220802  کازرون - خیابان سلمان فارسی
18 دکتر کاوه غفارزاده دندانپزشک 42455561  خشت
19 دکتر نوذر پارسایی دندانپزشک 42415788 قائمیه
20 دکتر شهنواز کرمی قراچه  دندانپزشک  42417708  قائمیه
21 درمانگاه دکتر محمد ترکاشوند دندانپزشکی 42219467  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
22 درمانگاه فرهنگیان دندانپزشکی 42225298 کازرون - خیابان شریعتی -کوچه روزی طلب
23 درمانگاه پارسیان دندانپزشکی 42214742 کازرون-شهدای جنوبی
24 دکتر وحیدرضا ملکپور دندانپزشکی 42232169 کازرون-اول خیابان ژاندارمری
25 دکتر میثم رمضانیان دندانپزشکی 42228728 کازرون-خیابان سلمان فارسی
26 دکتر ریحانه احمدیان سالچی  دندانپزشکی 42226750 کازرون - خیابان سلمان فارسی


متخصصین
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1 دکتر مسعود کرایی پوست 42228895 صبح و عصر  مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر بیژن شجاعیان گوش، حلق ، بینی 42221600 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر محمدطاهر قادری  ارتوپد 42220357 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان باهنر -روبروی بیمارستان
4  دکتر حمید پردیس ارتوپد 42226555 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان باهنر
5 دکتر مهرداد جنتی  روانپزشک  42222109 صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
6 دکتر حسن عباسیان  اطفال  42229641  صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
7 دکتر زهرا خرسند اطفال 42229087  صبح و عصر استخدام    کازرون - خیابان سلمان فارسی
8 دکتر مهدی راسخ اطفال 42222211 صبح و عصر آزاد    کازرون - خیابان سلمان فارسی
9 دکتر نادر شیبانی اطفال 42210495 صبح و عصر ضریب کا  کازرون - خیابان سلمان فارسی
10 دکتر علیرضا تعبدی ارتوپدی 42220357 صبح و عصر  آزاد   کازرون - خیابان باهنر
11 دکتر صدیقه جعفریان داخلی  42218575 صبح و عصر  ضریب کا   کازرون - خیابان سلمان فارسی
12 دکتر آمنه معزی  داخلی  42224092 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
13 دکتر عبدالرضا رئیس کریمی داخلی 42222318 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
14  دکتر محمد خوانین قلب 42218496 صبح و عصر  ضریب کا    کازرون - خیابان سلمان فارسی
15 دکتر خاطره  سپرهم  قلب  42217012 صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
16  دکتر شیرین سارجلو قلب 42229966 صبح و عصر مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
17 دکتر ندا صفازاده چشم 42218496  صبح و عصر ضریب کا کازرون - خیابان سلمان فارسی
18 دکتر عبدالناصر نجفی چشم 42217016  صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
19 دکتر عای صادقی سروستانی چشم 42229493 صبح و عصر مشارکتی کازرون -سلمان فارسی
20 دکتر مهران کشاورزی نورولوزیست 42229933 صبح و عصر آزاد  کازرون - خیابان سلمان فارسی
21  دکتر عباس پویان  جراح عمومی  42221521 صبح و عصر قراردادی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
22 دکتر محمدرضا سلطانی اورولوژیست 42222472 صبح و عصر قراردادی کازرون - خیابان سلمان فارسی
23 دکتر محمد حسین میکائیلی  نورولوژیست  42217026  صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
24  دکتر حمیدرضا قائدی  عفونی  42217013 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
25  دکتر عزیز رحیمی  جراح مغز و اعصاب  42225556 صبح و عصر   مشارکتی  کازرون - خیابان طالقانی - روبروی شبکه بهداشت
26 دکتر علی گنجوی اطفال 42217016 صبح و عصر  مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
27 دکتر لیلا حسام زاده ENT 42222211 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
28 دکتر محمد سعید نیک سرشت روانپزشک 42228717 صبح و عصر ضریب کا کازرون - میدان شهدا


رادیولوژیست

ردیف نام پزشک شماره تماس ساعت فعالیت آدرس
1 دکتر محمدحسن کامیاب 42222632 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر محمد قهارترس 42211330 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی آزمایشگاه های خصوصی 
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر علی توکلی تشخیص طبی 42221248 کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر قاسم آذری تشخیص طبی 42223351 کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر روانشادنیا پاتولوژیست 42217011 کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 دکتر بهزاد محمدی پاتولوژیست 42218495 کازرون - خیابان ابوذر
5 آزمایشگاه مهر تشخیص طبی 09173221214 قائمیه
 


 ماما
 
ردیف نام ماما تخصص شماره تماس آدرس
1 عالیه افشار ماما 42232976 کازرون -خیابان کمربندی خرمشهر
2 فرزانه جمشیدنیا ماما 42220414 کازرون -خیابان سلمان فارسی
3  نازیلا دیانتی ماما 42220820 کازرون -خیابان شریعتی
4  اشرف مردانی ماما 42212482 کازرون -خیابان سلمان فارسی
5 مریم متین ماما 42225618 کازرون -خیابان سلمان فارسی
6 فاطمه پورطهماسب ماما 09172584776 بالاده
7 مریم رضوی زاده ماما 42229007 کازرون -سلمان فارسی
8 عصمت رحیم پور ماما 42419019 قائمیه
9 الهه محمدی ماما 42417711 قائمیه
10 فاطمه سامری ماما 42454810 خشت
11 نرجس گندمکار ماما 42215262 کازرون -سلمان فارسی
12 پگاه حقیقت مصباحی ماما 42223725 کازرون -سلمان فارسی
13 مرضیه مزارعی ماما 42211151 کازرون - اول شهدای جنوبی
14 سولماز سهرابی ماما 09170647470 بالاده خیابان اصلی


درمانگاه ها
 
ردیف نام درمانگاه  شماره تماس  ساعت فعالیت آدرس
 1 امام سجاد(وابسته به سپاه) 42221704  شبانه روزی  کازرون - میدان شهدا 
 2 شهید آشتاب 42227342 شبانه روزی  کازرون - بلوار پریشان 
 3 شهدای بسیج  42221488 صبح و عصر  کازرون - میدان شهدا 
 4 تامین اجتماعی  42211107  صبح کازرون -خیابان شریعتی 
 5 سیدالشهدا(وابسته به دانشگاه آزاد)  42221460  صبح  کازرون - خیابان حضرتی
عینک سازان

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 عینک رضا  42224108   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
2  عینک شهاب 42232361  کازرون - خیابان حافظ
3  عینک نگاه برتر  42229408   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
4  عینک مهندس  42229456   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
5  کلبه عینک  42214899   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
6  عینک مرکزی  42210051   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
7 آقای عالی 42213020  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
8 نگاه برتر 42229408  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
9 آلما 42222341 کازرون -خیابان شهدای جنوبی
10 مرسده 42235430 کازرون -خیابان امام خمینی


شنوایی سنج

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 سمیه هنرمندان 42215095  کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 سارا عفیفیان 42225905  کازرون - خیابان سلمان فارسیفیزیوتراپی

ردیف نام مسئول فنی شماره تماس آدرس
 1 مژده مهین خلیلی 42220884  کازرون - خیابان باهنر
 2 شفاء اسما صمیمی 42214022  کازرون - خیابان شهدای شمالی
 3 مهر عبدالهادی حسینی-لیلا رضوی 42233320   کازرون - خیابان طالقانی
4 کوثر مرجان آفریننده 42227520 کازرون-  خیابان امام خمینی
5 نشاط الهام حسینی - ستونی زاده 42224598 کازرون -خیابان امام خمینی
6 ارامش فاطمه مسعود پور 42224391 کازرون -خیابان باهنر
7 سروش سروش مهر 42226555 کازرون -خیابان باهنر
8 انصار ابوالقاسم انصاری 09122547742 قائمیه -مجتمع پارسا
9 توان سیروس کرامتی  09364178305 خشت -درمانگاه سابق


دندانپزشک تجربی

ردیف نام شماره تماس آدرس
 1 عبدالرحیم بازائی 42222936  کازرون - خیابان شهدای شمالی
 2 یعقوب یعقوب نژاد 42224943  کازرون - خیابان ابوذر
3 مرتضی منصورزاده 42212393 کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 حمید مرادنیا 42412244  قائمیه

 

گفتار درمانی 

ردیف نام  شماره تماس  آدرس
1 بهناز مدارا 42210448 کازرون -خیابان شهدای شمالی تغذیه

ردیف نام شماره تماس  آدرس
1  ندا حمیدی پور 42214016 کازرون -خیابان شهدای شمالی 
2 فیروزه کاویانی 42214016 کازرون -خیابان شهدای شمالی 
 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-2 13:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ