آدرس و شماره تماس پزشکان شهرستان کازرون
 

پزشکان عمومی (مطب دار)
 

ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1  دکتر حسین دلپذیر  عمومی 42228125  صبح و عصر آزاد کازرون - اول خیابان حضرتی
2 دکتر محسن دبیری   عمومی 42220442  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  روبروی جایگاه نمازجمعه
3  دکتر محمد فرخ مهر  عمومی 42210866  صبح و عصر   آزاد کازرون - خیابان حضرتی
4  دکتر عبدالرسول داودی  عمومی 42226999  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیبان سلمان فارسی
5 دکتر افشین والی  عمومی  42210587  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - سه راه حضرتی -جنب نمازجمعه
6  دکتر علی اکبر رضاخواه  عمومی  42222981  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
7  دکتر محمدجواد روستا  عمومی  42224109  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  سه راه ابوذر
8  دکتر جلیل پزشکی  عمومی  42215543  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
9  دکتر محمد انصاری  عمومی  42221320  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
10  دکتر زهرا عباسی  عمومی  42222171  صبح و عصر آزاد کازرون -  سه راه ابوذر
11  دکتر افسانه فرهادیان  عمومی  42222686  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - سه راه ابوذر
12  دکتر لیلا حاتمی  عمومی  42213776  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - خیابان سلمان
13  دکتر زهرا خیر  عمومی  42225905  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیابان سلمان
14 دکتر غلامحسین بهاری  عمومی 42226580  صبح و عصر آزاد کازرون - چهارراه ژاندارمری
15 دکتر حسین شاکرمی عمومی 42228922  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون- خیابان حضرتی
16 دکتر بیژن فرهمندفر-دکتر زهرا رفیعی عمومی 42211232 صح و عصر پزشک خانواده کازرون-خیابان امام خمینی
17 دکتر شکرالله رضازاده  عمومی 42413222  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
18 دکتر نورمحمد پارسائی  عمومی 42413262  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
19 دکتر امرالله محمدی  عمومی 42413105  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
20 دکتر عبدالله باغچه بان  عمومی 42419916  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
21 محمدهادی ساسانی پور  عمومی 42412437  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
22 ابراهیم امینی عمومی 42417830 صبح و عصر پزشک خانواده قایمیه
23 دکتر علی شیبانی  عمومی 47473532  صبح و عصر پزشک خانواده  بالاده
24 دکتر حمیدرضا احمدی  عمومی 42473100  صبح و عصر پزشک خانواده  بالاده
25 دکتر علی شیبانی  عمومی 42442602  صبح و عصر پزشک خانواده کنارتخته
26 دکتر علی جوکار  عمومی 42442775  صبح و عصر پزشک خانواده  کنارتخته
27 دکتر حسن عباس آقایی عمومی 42453633  صبح و عصر  پزشک خانواده خشت
28 دکتر سید عبدالصمد موسوی عمومی 42455011 صبح و عصر پزشک خانواده خشت


دندانپزشکان
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر محمدمهدی شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون -  سلمان فارسی
2 دکتر زینب شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون-سلمان فارسی
3  دکتر حسام الدین فخری  دندانپزشک  42228119  کازرون - خیابان سلمان فارسی
4  دکتر احمد خداپرست  دندانپزشک  42223761  کازرون - خیابان سلمان فارسی
5  دکتر حمیدرضا خرسند  دندانپزشک  42229944  کازرون - خیابان سلمان فارسی
6  دکتر عبدالصمد شفیعی  دندانپزشک  42225001  کازرون - خیابان شهدای شمالی
7  دکتر محسن مختاری  دندانپزشک  42211858  کازرون - خیابان ابوذر
8  دکتر غلامعلی زارع  دندانپزشک  42229711  کازرون - خیابان سلمان فارسی
9  دکتر امیررضا جعفری  دندانپزشک  42222715  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
10  دکتر حمزه زارع  دندانپزشک  42226750  کازرون - خیابان سلمان فارسی
11  دکتر محسن خداپرست  دندانپزشک  4222862  کازرون - خیابان سلمان فارسی
12  دکتر محمدرحیم اژدری  دندانپزشک  42225636  کازرون - خیابان ابوذر
13  دکتر حسین زارع  دندانپزشک  42211315  کازرون - خیابان سلمان فارسی
14  دکتر حسن صحافی  دندانپزشک 42217112  کازرون - خیابان سلمان فارسی
15  دکتر مسعود مختاری  دندانپزشک  42217590  کازرون - خیابان ابوذر
16  دکتر مهدی خجسته  دندانپزشک  42221609  کازرون - خیابان ابوذر
17  دکتر هوشنگ نوذری  دندانپزشک  42220802  کازرون - خیابان سلمان فارسی
18 دکتر شادمان مهرورز دندانپزشک 42222007 کازرون - خیابان شهدای جنوبی
19 دکتر نوذر پارسایی دندانپزشک 42415788 قائمیه
20 دکتر شهنواز کرمی قراچه  دندانپزشک  42417708  قائمیه
21 درمانگاه دکتر محمد ترکاشوند دندانپزشکی 42219467  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
22 درمانگاه فرهنگیان دندانپزشکی 42225298 کازرون - خیابان شریعتی -کوچه روزی طلب
23 درمانگاه پارسیان دندانپزشکی 42214742 کازرون-شهدای جنوبی
24 دکتر وحیدرضا ملکپور دندانپزشکی 42232169 کازرون-اول خیابان ژاندارمری
25 دکتر میثم رمضانیان دندانپزشکی 42228728 کازرون-خیابان سلمان فارسی
26 دکتر گیلدا اسدافروز دندانپزشکی 42212393 کازرون - خیابان سلمان فارسی


متخصصین
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1 دکتر مسعود کرایی پوست 42228895 صبح و عصر  مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر بیژن شجاعیان گوش، حلق ، بینی 42221600 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر محمدطاهر قادری  ارتوپد 42220357 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان باهنر -روبروی بیمارستان
4  دکتر حمید پردیس ارتوپد 42226555 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان باهنر
5 دکتر مهرداد جنتی  روانپزشک  42222109 صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
6 دکتر حسن عباسیان  اطفال  42229641  صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
7 دکتر زهرا خرسند اطفال 42229087  صبح و عصر استخدام    کازرون - خیابان سلمان فارسی
8 دکتر مهدی راسخ اطفال 42222211 صبح و عصر آزاد    کازرون - خیابان سلمان فارسی
9 دکتر نادر شیبانی اطفال 42210495 صبح و عصر آزاد کازرون - خیابان سلمان فارسی
10 دکتر علیرضا تعبدی ارتوپدی 42220357 صبح و عصر  آزاد   کازرون - خیابان باهنر
11 دکتر صدیقه جعفریان داخلی  42218575 صبح و عصر  ضریب کا   کازرون - خیابان سلمان فارسی
12 دکتر آمنه معزی  داخلی  42224092 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
13 دکتر عبدالرضا رئیس کریمی داخلی 42222318 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
14  دکتر محمد خوانین قلب 42218496 صبح و عصر  استخدامی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
15 دکتر خاطره  سپرهم  قلب  42217012 صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
16  دکتر شیرین سارجلو قلب 42229966 صبح و عصر مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
17 دکتر ندا صفازاده چشم 42218496  صبح و عصر ضریب کا کازرون - خیابان سلمان فارسی
18 دکتر عبدالناصر نجفی چشم 42217016  صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
19 دکتر مهران کشاورزی نورولوزیست 42229933 صبح و عصر آزاد  کازرون - خیابان سلمان فارسی
20  دکتر عباس پویان  جراح عمومی  42221521 صبح و عصر قراردادی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
21 دکتر فاطمه امامی زنان 42227333 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
22 دکتر محمد حسین میکائیلی  نورولوژیست  42217026  صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
23  دکتر حمیدرضا قائدی  عفونی  42217013 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
24  دکتر عزیز رحیمی  جراح مغز و اعصاب  42225556 صبح و عصر   مشارکتی  کازرون - خیابان طالقانی - روبروی شبکه بهداشت
25 دکتر علی گنجوی اطفال 42212009 صبح و عصر  مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
26 دکتر لیلا حسام زاده ENT 42222211 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
27 دکتر محمد سعید نیک سرشت روانپزشک 42228717 صبح و عصر ضریب کا کازرون - میدان شهدا


رادیولوژیست

ردیف نام پزشک شماره تماس ساعت فعالیت آدرس
1 دکتر محمدحسن کامیاب 42222632 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر محمد قهارترس 42211330 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی آزمایشگاه های خصوصی 
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر علی توکلی تشخیص طبی 42221248 کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر قاسم آذری تشخیص طبی 42223351 کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر روانشادنیا پاتولوژیست 42217011 کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 دکتر بهزاد محمدی پاتولوژیست 42218495 کازرون - خیابان ابوذر
5 آزمایشگاه مهر تشخیص طبی 09173221214 قائمیه
 


 ماما
 
ردیف نام ماما تخصص شماره تماس آدرس
1 عالیه افشار ماما 42232976 کازرون -خیابان کمربندی خرمشهر
2 فرزانه جمشیدنیا ماما 42220414 کازرون -خیابان سلمان فارسی
3  نازیلا دیانتی ماما 42220820 کازرون -خیابان شریعتی
4  اشرف مردانی ماما 42212482 کازرون -خیابان سلمان فارسی
5 مریم متین ماما 42225618 کازرون -خیابان سلمان فارسی
6 فاطمه پورطهماسب ماما 09172584776 بالاده
7 مریم رضوی زاده ماما 42229007 کازرون -سلمان فارسی
8 عصمت رحیم پور ماما 42419019 قائمیه
9 الهه محمدی ماما 42417711 قائمیه
10 فاطمه سامری ماما 42454810 خشت
11 نرجس گندمکار ماما 42215262 کازرون -سلمان فارسی
12 پگاه حقیقت مصباحی ماما 42223725 کازرون -سلمان فارسی
13 مرضیه مزارعی ماما 42211151 کازرون - اول شهدای جنوبی
14 سولماز سهرابی ماما 09170647470 بالاده خیابان اصلی
15 فرناز حسینی منفرد ماما 42216559 کازرون خیابان ابوذر


درمانگاه ها
 
ردیف نام درمانگاه  شماره تماس  ساعت فعالیت آدرس
 1 امام سجاد(وابسته به سپاه) 42221704  شبانه روزی  کازرون - میدان شهدا 
 2 شهید آشتاب 42246805 شبانه روزی  کازرون - بلوار پریشان 
 3 شهدای بسیج  42221488 صبح و عصر  کازرون - میدان شهدا 
 4 تامین اجتماعی  42211107  صبح کازرون -خیابان شریعتی 
 5 سیدالشهدا(وابسته به دانشگاه آزاد)  42221460  صبح  کازرون - خیابان حضرتی
عینک سازان

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 عینک رضا  42224108   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
2  عینک شهاب 42232361  کازرون - خیابان حافظ
3  عینک نگاه برتر  42229408   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
4  عینک مهندس  42229456   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
5  کلبه عینک  42214899   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
6  عینک مرکزی  42210051   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
7 آقای عالی 42213020  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
8 نگاه برتر 42229408  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
9 پزشکان 42222341 کازرون -خیابان سلمان فارسی
10 مرسده 42235430 کازرون -خیابان امام خمینی


شنوایی سنج

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 سمیه هنرمندان 42215095  کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 سارا عفیفیان 42225905  کازرون - خیابان سلمان فارسیفیزیوتراپی

ردیف نام مسئول فنی شماره تماس آدرس
 1 مژده مهین خلیلی 42220884  کازرون - خیابان باهنر
 2 شفاء اسما صمیمی 42214022  کازرون - خیابان شهدای شمالی
 3 مهر عبدالهادی حسینی-لیلا رضوی 42233320   کازرون - خیابان طالقانی
4 کوثر مرجان آفریننده 42227520 کازرون-  خیابان امام خمینی
5 نشاط الهام حسینی - ستونی زاده 42224598 کازرون -خیابان امام خمینی
6 ارامش فاطمه مسعود پور 42224391 کازرون -خیابان باهنر
7 سروش سروش مهر 42226555 کازرون -خیابان باهنر
8 انصار ابوالقاسم انصاری 09122547742 قائمیه -مجتمع پارسا
9 توان سیروس کرامتی  09364178305 خشت -درمانگاه سابق


دندانپزشک تجربی

ردیف نام شماره تماس آدرس
 1 عبدالرحیم بازائی 42222936  کازرون - خیابان شهدای شمالی
 2 یعقوب یعقوب نژاد 42224943  کازرون - خیابان ابوذر
3 مرتضی منصورزاده 42212393 کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 حمید مرادنیا 42412244  قائمیه

 

گفتار درمانی 

ردیف نام  شماره تماس  آدرس
1 بهناز مدارا 42210448 کازرون -خیابان شهدای شمالی تغذیه

ردیف نام شماره تماس  آدرس
1  ندا حمیدی پور-فیروزه کاویانی 42214016 کازرون -خیابان شهدای شمالی 
2 فهیمه فروزنده 42217021 کازرون -خیابان سلمان فارسی
 

مرکز درمان سوء مصرف مواد 
 
ردیف   نام           شماره تماس آدرس  
1 دکتر عبدالرسول آهنجان  42221177   کازرون خیابان شهدای جنوبی  

 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-11 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ