آدرس و شماره تماس پزشکان شهرستان کازرون
 

پزشکان عمومی (مطب دار)
 

ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1  دکتر حسین دلپذیر  عمومی 42228125  صبح و عصر آزاد کازرون - اول خیابان حضرتی
2 دکتر محسن دبیری   عمومی 42220442  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  روبروی جایگاه نمازجمعه
3  دکتر محمد فرخ مهر  عمومی 42210866  صبح و عصر   آزاد کازرون - خیابان حضرتی
4  دکتر عبدالرسول داودی  عمومی 42226999  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیبان سلمان فارسی
5 دکتر افشین والی  عمومی  42210587  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - سه راه حضرتی -جنب نمازجمعه
6  دکتر علی اکبر رضاخواه  عمومی  42222981  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
7  دکتر محمدجواد روستا  عمومی  42224109  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون -  سه راه ابوذر
8  دکتر جلیل پزشکی  عمومی  42215543  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
9  دکتر محمد انصاری  عمومی  42221320  صبح و عصر   آزاد  کازرون - خیابان سلمان
10  دکتر زهرا عباسی  عمومی  42222171  صبح و عصر آزاد کازرون -  سه راه ابوذر
11  دکتر افسانه فرهادیان  عمومی  42222686  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - سه راه ابوذر
12  دکتر لیلا حاتمی  عمومی  42220989  صبح و عصر پزشک خانواده  کازرون - خیابان سلمان
13  دکتر زهرا خیر  عمومی  42225905  صبح و عصر   آزاد کازرون -  خیابان سلمان
14 دکتر غلامحسین بهاری  عمومی 42226580  صبح و عصر آزاد کازرون - چهارراه ژاندارمری
15 دکتر حسین شاکرمی عمومی 42228922  صبح و عصر پزشک خانواده کازرون- خیابان حضرتی
16 دکتر بیژن فرهمندفر-دکتر زهرا رفیعی عمومی 42211232 صح و عصر پزشک خانواده کازرون-خیابان امام خمینی
17 دکتر شکرالله رضازاده  عمومی 42413222  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
18 دکتر نورمحمد پارسائی  عمومی 42413262  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
19 دکتر امرالله محمدی  عمومی 42413105  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
20 دکتر عبدالله باغچه بان  عمومی 42419916  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
21 محمدهادی ساسانی پور  عمومی 42412437  صبح و عصر پزشک خانواده قائمیه
22 ابراهیم امینی عمومی 42417830 صبح و عصر پزشک خانواده قایمیه
23 دکتر علی شیبانی  عمومی 47473532  صبح و عصر پزشک خانواده  بالاده
24 دکتر حمیدرضا احمدی  عمومی 42473100  صبح و عصر پزشک خانواده  بالاده
25 دکتر علی شیبانی  عمومی 42442602  صبح و عصر پزشک خانواده کنارتخته
26 دکتر علی جوکار  عمومی 42442775  عصر پزشک خانواده  کنارتخته
27 دکتر حسن عباس آقایی عمومی 42453633  صبح و عصر  پزشک    خانواده خشت
28 دکتر سید عبدالصمد موسوی عمومی 42455011 صبح و عصر پزشک خانواده خشت


دندانپزشکان
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر محمدمهدی شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون -  سلمان فارسی
2 دکتر زینب شجاعیان دندانپزشک 42221600 کازرون-سلمان فارسی
3  دکتر حسام الدین فخری  دندانپزشک  42228119  کازرون - خیابان سلمان فارسی
4  دکتر احمد خداپرست  دندانپزشک  42223761  کازرون - خیابان سلمان فارسی
5  دکتر حمیدرضا خرسند  دندانپزشک  42229944  کازرون - خیابان سلمان فارسی
6  دکتر عبدالصمد شفیعی  دندانپزشک  42225001  کازرون - خیابان شهدای شمالی
7  دکتر غلامعلی زارع  دندانپزشک  42229711  کازرون - خیابان سلمان فارسی
8  دکتر امیررضا جعفری  دندانپزشک  42222715  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
9  دکتر حمزه زارع  دندانپزشک  42226750  کازرون - خیابان سلمان فارسی
10  دکتر محسن خداپرست  دندانپزشک  4222862  کازرون - خیابان سلمان فارسی
11  دکتر محمدرحیم اژدری  دندانپزشک  42225636  کازرون - خیابان ابوذر
12  دکتر حسین زارع  دندانپزشک  42211315  کازرون - خیابان سلمان فارسی
13  دکتر حسن صحافی  دندانپزشک 42217112  کازرون - خیابان سلمان فارسی
14  دکتر مسعود مختاری  دندانپزشک  42217590  کازرون - خیابان ابوذر
15  دکتر مهدی خجسته  دندانپزشک  42221609  کازرون - خیابان ابوذر
16  دکتر هوشنگ نوذری  دندانپزشک  42220802  کازرون - خیابان سلمان فارسی
17 دکتر شادمان مهرورز دندانپزشک 42222007 کازرون - خیابان شهدای جنوبی
18 دکتر وحیدرضا ملکپور دندانپزشک 42232169 کازرون-اول خیابان ژاندارمری
19 دکتر میثم رمضانیان دندانپزشک 42228728 کازرون-خیابان سلمان فارسی
20 دکتر نوذر پارسایی دندانپزشک 42415788 قائمیه
21 دکتر شهنواز کرمی قراچه  دندانپزشک  42417708  قائمیه
22 دکتر محمد کشوری دندانپزشک 42414123 قائمیه
23 دکتر حمید دادفر دندانپزشک 42414154 قائمیه
24 درمانگاه دکتر محمد ترکاشوند دندانپزشکی 42219467  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
25 درمانگاه فرهنگیان دندانپزشکی 42225298 کازرون - خیابان شریعتی -کوچه روزی طلب
26 درمانگاه پارسیان دندانپزشکی 42214742 کازرون-شهدای جنوبی


متخصصین
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس ساعت فعالیت نوع استخدام آدرس
1 دکتر مسعود کرایی پوست 42228895 صبح و عصر  مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر بیژن شجاعیان گوش، حلق ، بینی 42221600 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر لیلا حسام زاده گوش، حلق ، بینی 42222211 صبح و عصر مشارکتی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 دکتر عبدالله انصاری گوش، حلق ، بینی 42228595 صبح و عصر ضریب کا کازرون - خیابان سلمان فارسی
5 دکتر محمدطاهر قادری  ارتوپد 42220357 صبح و عصر  مشارکتی  کازرون - خیابان باهنر -روبروی بیمارستان
6  دکتر حمید پردیس ارتوپد 42226555 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان باهنر
7 دکتر محمدمهدی حیران ارتوپد 42220884 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان باهنر
8 دکتر علی اردشیری ارتوپد 42210978 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان باهنر
9 دکتر مهرداد جنتی  روانپزشک  42222109 صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
10 دکتر محمد سعید نیک سرشت روانپزشک 42228717 صبح و عصر ضریب کا کازرون - میدان شهدا
11 دکتر حسن عباسیان  اطفال  42229641  صبح و عصر  استخدام   کازرون - خیابان سلمان فارسی
12 دکتر زهرا خرسند اطفال 42229087  صبح و عصر استخدام    کازرون - خیابان سلمان فارسی
13 دکتر مهدی راسخ اطفال 42222211 صبح و عصر آزاد    کازرون - خیابان سلمان فارسی
14 دکتر نادر شیبانی اطفال 42210495 صبح و عصر آزاد کازرون - خیابان سلمان فارسی
15 دکتر علی گنجوی اطفال 42412244 صبح و عصر ازاد قائمیه
16 دکتر حمیدرضا مصلائی پور داخلی  09172720079 صبح و عصر مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
17 دکتر آمنه معزی  داخلی  42224092 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
18 دکتر عبدالرضا رئیس کریمی داخلی 42222318 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
19 دکتر علی محمدی داخلی 42417868 عصر ضریب کا قائمیه
20 دکتر شهرام احمدی داخلی 42217017 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان سلمان فارسی
21  دکتر محمد خوانین قلب 42218496 صبح و عصر  استخدامی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
22 دکتر خاطره  سپرهم  قلب  42217012 صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
23  دکتر شیرین سارجلو قلب 42229966 صبح و عصر مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
24 دکتر نگین مولازاده قلب 42218522 صبح و عصر ضریب کا کازرون-خیابان باهنر
25 دکتر ندا صفازاده چشم 42218496 عصر ضریب کا کازرون - خیابان سلمان فارسی
26 دکتر عبدالناصر نجفی چشم 42217016  صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
27  دکتر عباس پویان  جراح عمومی  42221521 صبح و عصر قراردادی  کازرون - خیابان سلمان فارسی
28 دکتر احمدرضا راسخی جراح عمومی 42213891 صبح و عصر استخدامی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
29 دکتر محمدرضا صحاف جراح عمومی 42220884 صبح و عصر آزاد کازرون -خیابان باهنر
30 دکتر فاطمه امامی زنان 42227333 صبح و عصر مشارکتی کازرون - خیابان سلمان فارسی
31 دکتر فرزانه سعیدی فرد زنان 42210457 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان سلمان فارسی
32 دکتر معصومه صالح زنان 42218250 صبح و عصر مشارکتی کازرون -خیابان سلمان فارسی
33 دکتر الهام بهرامی زنان 42213958 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان سلمان فارسی
34 دکتر مرضیه اسلامی مقدم زنان 42213628 صبح و عصر ضریب کا کازرون -خیابان سلمان فارسی
35 دکتر آمنه غلامپور زنان 42215370 صبح و عصر ضریب کا کازرون -خیابان سلمان فارسی
36 دکتر محمد حسین میکائیلی نورولوژیست   42217026  صبح و عصر  مشارکتی   کازرون - خیابان سلمان فارسی
37 دکتر مهران کشاورزی نورولوژیست 42229933 صبح و عصر آزاد  کازرون - خیابان سلمان فارسی
38 دکتر احمدرضا سبحانی  نورولوژیست 42212948 صبح و عصر ضریب کا کازرون -خیابان سلمان فارسی
39 دکتر امیر حسین خلیلی اورولوژیست 42218494 صبح و عصر مشارکتی کازرون-خیابان سلمان فارسی
40 دکتر محمد گرجی زاده اورولوژیست 42229493 صبح و عصر ضریب کا کازرون -خیابان سلمان فارسی
41  دکتر حمیدرضا قائدی  عفونی  42217013 صبح و عصر  مشارکتی    کازرون - خیابان سلمان فارسی
42  دکتر عزیز رحیمی  جراح مغز و اعصاب  42225556 صبح و عصر   مشارکتی  کازرون - خیابان طالقانی - روبروی شبکه بهداشت


رادیولوژیست

ردیف نام پزشک شماره تماس ساعت فعالیت آدرس
1 دکتر محمدحسن کامیاب 42222632 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر محمد قهارترس 42211330 صبح و عصر کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر محمدباقر تقی پور 42212947 صبح و عصر کازرون -خیابان سلمان فارسی آزمایشگاه های خصوصی 
 
ردیف نام پزشک تخصص شماره تماس آدرس
1 دکتر علی توکلی تشخیص طبی 42221248 کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 دکتر قاسم آذری تشخیص طبی 42223351 کازرون - خیابان سلمان فارسی
3 دکتر روانشادنیا پاتولوژیست 42217011 کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 دکتر بهزاد محمدی پاتولوژیست 42218495 کازرون - خیابان ابوذر
5 آزمایشگاه مهر تشخیص طبی 09173221214 قائمیه
 


 ماما
 
ردیف نام ماما تخصص شماره تماس آدرس
1 عالیه افشار ماما 42232976 کازرون -خیابان کمربندی خرمشهر
2 فرزانه جمشیدنیا ماما 42220414 کازرون -خیابان سلمان فارسی
3  نازیلا دیانتی ماما 42220820 کازرون -خیابان شریعتی
4  اشرف مردانی ماما 42212482 کازرون -خیابان سلمان فارسی
5 مریم متین ماما 42225618 کازرون -خیابان سلمان فارسی
6 مریم رضوی زاده ماما 42229007 کازرون -سلمان فارسی
7 عصمت رحیم پور ماما 42419019 قائمیه
8 الهه محمدی ماما 42417711 قائمیه
9 فاطمه سامری ماما 42454810 خشت
10 نرجس گندمکار ماما 42215262 کازرون -سلمان فارسی
11 پگاه حقیقت مصباحی ماما 42223725 کازرون -سلمان فارسی
12 مرضیه مزارعی ماما 42211151 کازرون - اول شهدای جنوبی
13 سولماز سهرابی ماما 09170647470 بالاده خیابان اصلی
14 فرناز حسینی منفرد ماما 42216559 کازرون خیابان ابوذر


درمانگاه ها
 
ردیف نام درمانگاه  شماره تماس  ساعت فعالیت آدرس
 1 امام سجاد(وابسته به سپاه) 42221704  شبانه روزی  کازرون - میدان شهدا 
 2 شهید آشتاب 42246805 شبانه روزی  کازرون - بلوار پریشان 
 3 شهدای بسیج  42221488 صبح و عصر  کازرون - میدان شهدا 
 4 تامین اجتماعی  42211107  صبح کازرون -خیابان شریعتی 
 5 سیدالشهدا(وابسته به دانشگاه آزاد)  42221460  صبح  کازرون - خیابان حضرتی
عینک سازان

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 عینک رضا  42224108   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
2  عینک شهاب 42232361  کازرون - خیابان حافظ
3  عینک نگاه برتر  42229408   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
4  عینک مهندس  42229456   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
5  کلبه عینک  42214899   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
6  عینک مرکزی  42210051   کازرون - خیابان شهدای جنوبی
7 آقای عالی 42213020  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
8 نگاه برتر 42229408  کازرون - خیابان شهدای جنوبی
9 پزشکان 42222341 کازرون -خیابان سلمان فارسی
10 مرسده 42235430 کازرون -خیابان امام خمینی


شنوایی سنج

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 سمیه هنرمندان 42215095  کازرون - خیابان سلمان فارسی
2 سارا عفیفیان 42225905  کازرون - خیابان سلمان فارسی

بینایی سنجی

ردیف نام شماره تماس آدرس
1 معصومه عفیفیان 42225905 کازرون -خیابان سلمان فارسیفیزیوتراپی

ردیف نام مسئول فنی شماره تماس آدرس
 1 مژده مهین خلیلی 42220884  کازرون - خیابان باهنر
 2 شفاء اسما صمیمی 42214022  کازرون - خیابان شهدای شمالی
3 کوثر مرجان آفریننده 42227520 کازرون-  خیابان امام خمینی
4 نشاط الهام حسینی - ستونی زاده 42224598 کازرون -خیابان امام خمینی
5 ارامش فاطمه مسعود پور-عبدالهادی حسینی 42224391 کازرون -خیابان باهنر
6 سروش سروش مهر 42226555 کازرون -خیابان باهنر
7 انصار ابوالقاسم انصاری 09122547742 قائمیه -مجتمع پارسا
8 توان سیروس کرامتی  09364178305 خشت -درمانگاه سابق


دندانپزشک تجربی

ردیف نام شماره تماس   آدرس
 1 عبدالرحیم بازائی 42222936 تجربی   کازرون - خیابان شهدای شمالی
 2 یعقوب یعقوب نژاد 42224943 تبصره 5  کازرون - خیابان ابوذر
3 مرتضی منصورزاده 42212393 بهدار تجربی دندان کازرون - خیابان سلمان فارسی
4 حمید مرادنیا 42412244 تبصره 5  قائمیه

 

گفتار درمانی 

ردیف نام  شماره تماس  آدرس
1 بهناز مدارا 42210448 کازرون -خیابان شهدای شمالی تغذیه

ردیف نام شماره تماس  آدرس
1  ندا حمیدی پور-فیروزه کاویانی 42214016 کازرون -خیابان شهدای شمالی 
2 فهیمه فروزنده 42217021 کازرون -خیابان سلمان فارسی
 

مرکز درمان سوء مصرف مواد 
 
ردیف   نام           شماره تماس آدرس  
1 دکتر عبدالرسول آهنجان  42221177   کازرون خیابان شهدای جنوبی  
2 مرکز درمان سوئ مصرف مواد حیات نو 42215070 کازرون-خیابان سلمان فارسی
3 مرکز درمان سوئ مصرف مواد اویان 42413325 قائمیه

 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-29 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ