مراحل صدور گواهی عدم اعتیادشاغلین اداره ها وکارگران
 
  1. مراجعه به دبیرخانه جهت تائید عکس
  2. مراجعه به ازمایشگاه باقرالعلوم (از ساعت 5/7صبح لغایت 5/9صبح) واقع در فلکه شهربانی
  3. مراجعه به مرکز بهداشت شهید پیرویان- واحد بهداشت حرفه ای وارائه نتیجه آزمایش جهت صدور گواهی عدم اعتیاد
  4. مراجعه به دفتر ریاست مرکز بهداشت جهت امضاء
  5. مراجعه به دبیر خانه جهت مهر ودرج شماره نامه
 
 
واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کازرون
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ