مراحل و ترتیب انجام معاینات بدو استخدامی ودوره ای شاغلین وکارگران
  1. مراجعه به آزمایشگاه باقرالعلوم (از ساعت 7:30 الی 9:30صبح) واقع در فلکه شهربانی - چمران فعلی (8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش نباید چیزی صرف شده باشد(ناشتا))
  2. ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به درمانگاه شماره 7 المهدی واقع در کمربندی (جاده خرمشهر روبروی مسجد الزهرا)فقط در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته تا ساعت 12 ظهر
  3. انجام تست های مورد نیاز (شنوایی و تست ریه)توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و تائید نهایی نتایج آزمایشها توسط پزشک طب کار مستقر در درمانگاه المهدی
  4. مراجعه به مرکز بهداشت شهید پیرویان - واحد بهداشت حرفه ای جهت صدور گواهی صحت مزاج(یک برگ تصویر عدم اعتیاد)
  5. صدور گواهی صحت مزاج (داشتن یک قطعه عکس ) در این مرحله جهت صدور کارت سلامت شغلی الزامی می باشد.
  6. مراجعه به قسمت امور اداری مرکز بهداشت جهت امضاء گواهی صادر شده
  7. مراجعه به دبیرخانه شبکه بهداشت جهت مهر و درج شماره نامه
ضمنا این آزمایشها سالانه یکبار انجام می گیرد که در سالهای بعد معاینات دوره ای نام دارد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ