مراحل انجام آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی آب جهت متقاضیان

  1. در خواست کتبی افراد جهت نمونه برداری باکتریولوژی یا شیمیایی آب از منابع آب شخصی
  2. اخذ دستور ریاست  محترم مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مبنی بر انجام آزمایشات
  3. ثبت در خواست مذکور در دبیرخانه مرکز بهداشت
  4. ارجاع درخواست به واحد بهداشت محیط و کارشناس مربوطه
  5. معرفی بانک و شماره حساب توسط  واحدبهداشت  محیط به متقاضیان جهت واریز هزینه انجام آزمایشات و تسلیم اصل فیش به واحد بهداشت محیط
  6. هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه برداری و انجام آزمایشات در زمان مقتضی
  7. مراجعه به محل مورد درخواست و نمونه برداری توسط کارشناس بهداشت محیط
  8. ارسال نمونه به آزمایشگاه آب و انجام آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه
  9. تحویل نتایج آزمایشات بعد از مدت زمان لازم و اعلام نتیجه به شخص متقاضی
  10. انجام مشاوره و راهنمایی های لازم به شخص مراجعه کننده در صورت نامطلوب بودن نتیجه آزمایشات انجام شده
واحد بهداشت محیط و مواد غذایی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-14 12:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ