جدول سقف ساعات آموزشی کارکنان(رسمی-پیمانی-قراردادی)

مطابق با دستورالعمل آموزش  و توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

ردیفمدرک تحصیلیسقف ساعات آموزش در طول سالسهم آموزش مداوم
 1 زیر دیپلم 150 ساعت 
 2 دیپلم 150 ساعت 
 3 فوق دیپلم 150 ساعت15 امتیاز معادل 30 ساعت 
 4 لیسانس 130 ساعت15 امتیاز معادل 30 ساعت  
 5 فوق لیسانس و بالاتر 120 ساعت 25 امتیاز معادل 30 ساعت 


سقف ساعات آموزشی در خصوص ابلاغهای صادره

ردیفمدرک تحصیلیسقف ساعات آموزش در طول سالسقف ساعات مورد محاسبه با توجه به ابلاغ
1تا مدرک تحصیلی فوق دیپلم150 ساعت75 ساعت
2لیسانس130 ساعت65 ساعت
3فوق لیسانس و بالاتر120 ساعت60 ساعت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ