آموزش ضمن خدمت کارکنان
 
آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد درسازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.
آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوستهٔ استخدام‌شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد.
 از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که:
 1. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد.
 2. هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینهٔ وظایف و مسئولیت‌های کاری است.
 3. این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعهٔ دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود.
 4. جهتگیری اصلی این آموزشها، کارها یا وظایف مورد تصدی است.


شرح وظایف واحد آموزش:
 1. حضور در جلسات آموزشي واحدهاي مختلف ستادي
 2. تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري جلسات آموزشي در جلسات آموزشي
 3. ارزشيابي مدرسين از جلسات آموزشي
 4. ثبت نام پرسنل در دوره هاي مختلف آموزشي از طريق اينترنت از قبيل دوره هاي توجيهي بدو خدمت ، دوره هاي ويژه مديران و غيره
 5. صدور گواهي آموزشي پرسنل و وارد كردن اطلاعات پرسنلي در كامپيوتر
 6. اطلاع رساني به پرسنل جهت شركت در كلاس هاي مختلف آموزشي
 7. ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در دوره هاي آموزشي قبل از شروع دوره به استان
 8. تكميل ، تصحيح و توزيع شناسنامه آموزشي كارمندان
 9. پيگيري و مراجعه به واحد آموزش جهت تحويل گواهي نامه آموزشي
 10. بررسي كامل شناسنامه هاي آموزشي جهت استفاده كاركنان از مزاياي آموزشي
 11. نظارت بر كلاس هاي آموزشي تشكيل شده از طرف واحدهاي مختلف ستادي
 12. تكميل فرم درخواست برگزاري دوره با همكاري واحدهاي برگزاركننده دوره و ارسال آن به استان جهت گرفتن شماره مجوز استاني
 13. بررسي سايت آموزش به صورت روزانه جهت گرفتن اطلاعيه و خبرهاي جديد از سايت و اعلام آن به پرسنل
 14. ارسال شناسنامه آموزشي پرسنل به واحد آموزش سلامت ضمن خدمت استان جهت برخورداري از مزاياي آموزشي
 15. ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در برخي دوره هاي آموزشي به استان جهت استرداد شهريه دوره
 
    
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ