واحدتداركات
 

 

   


 1. احسان حسین زاده
 2. خداداد رنجبر 
 3. بهزاد حسینی فرد
شمار تماس :42229841
شماره تماس داخلی :138

شرح وظیفه:


 1. خريد كليه وسايل مورد نياز شبكه، مركز بهداشت و واحدهاي تابعه بر حسب نياز و ضرورت با موافقت رئيس شبكه
 2. خريد و تهيه داروهاي مصرفي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و آزمايشگاههاي تحت پوشش
 3. بررسي و تعمير و رفع نقص كليه دستگاهها و وسايل مورد استفاده در واحدها: مانند گوشي و فشارسنج، يونيت دندان‌پزشكي، ابزارهاي آزمايشگاهي، كولر، يخچال و .
 4. پيگيري و تحويل گرفتن وسايل مصرفي و اموالي مورد نياز از انبار استان و حمل آن به انبار مركزي شهرستان و توزيع آن به واحدهاي تابعه
 5. همكاري با واحد امور ساختمان در امر تعمير ساختمان واحدهاي تحت پوشش
 6. پيگيري درخواست خريد وسايل مورد نياز و تهيه و تحويل آن و اجراي امور سند‌نويسي مربوطه
 7. تهيه و تحويل سوخت وسايل گرمازا در فصل زمستان به واحدهاي تحت پوشش روستايي
 8. همكاري با امور ساختمان در امر پيگيري انشعاب آب، برق، گاز و خط تلفن واحدهاي تحت پوشش
 9. همكاري در اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تدارك نياز جلسه‌هاي آموزشي
 10. همكاري در اجراي برنامه‌هاي تفريحي و رفاهي كاركنان

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ