واحد امور ساختمانی


 •  مرتضی رضایی
 • غلامحسین خیرپور
شماره تماس مستقیم  :42216389
شماره تماس داخلی :131

 
 1. بررسي زمين اهداء شده از سوي اهالي روستاها قبل از احداث واحد بهداشتي درماني از لحاظ موقعيت زمين و اعلام نظر به مقامات مافوق.
 2. تنظيم صورتجلسه زمين اهدايي با نظر رئيس شبكه و هماهنگي با واحد ستاد هماهنگي و گسترش شبكه .
 3. پيگيري و مكاتبه با اداره آب و برق جهت تأمين انشعاب آب و برق واحدهاي بهداشتي نوساز
 4. پيگيري در زمينه اختصاص اعتبار جهت مرمت و تعمير و همچنين حصار‌كشي واحدهاي بهداشتي درماني .
 5. نظارت بر كار پيمانكارهايي كه واحدهاي بهداشتي درماني را احداث مي‌كنند و تهيه گزارش نواقص كار پيمانكاران و ارائه به رياست محترم شبكه بهداشت و درمان و مديريت محترم فني استان .
 6. تنظيم سند هزينه مربوط به كارهاي انجام شده از قبيل تنظيم برگ درخواست صدور حواله انبار، قبض انبار تنظيم سند هزينه بانضمام 5% ماليات و حق بيمه ـ برگ دارايي ـ صورتجلسه انجام كار و غيره .
 7. استعلام از فروشگاهها قبل از خريد اجناس بگونه‌اي كه اقلام مورد نياز با نازلترين قيمت تهيه گردد .
 8. تهيه و تنظيم اسناد و ارائه به دفتر فني جهت تأئيد و ارائه به ذيحساب طرحهاي عمراني
 9. تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني جهت ارائه به فرمانداري و همچنين ارسال رونوشت به دفتر فني استان .
 10. مراجعه به اداره تأمين اجتماعي جهت پرداخت حق بيمه مطابق با انعقاد قرارداد با پيمانكاران و تحويل فرم مفاصاً حساب و پيوست فرم مذكور به سند هزينه تنظيم شده .
 11. برآورد هزينه تعميرات قبل از پايان سال و ارائه به مديريت طرح و برنامه دانشگاه .
 12. بررسي و ارزيابي واحدهاي بهداشتي درماني احداث شده بوسيله پيمانكار قبل از تحويل موقت و قطعي .
 13. سركشي از كليه واحدهاي بهداشتي درماني كه نياز به تعمير دارند و پيگيري تعمير بموقع واحدها .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ