واحد روابط عمومی
  • بهزاد حسینی فرد - مسئول روابط عمومی
شماره تماس :42217205
شماره داخلی :136


شرح وظيفه :
  • گردآوری آمار وعملکرد فعالیت های بخش های مختلف واحد ذیربط.
  • انجام مأموریت های محمول از طرف روابط عمومی دانشگاه
  • هماهنگی وپیگیری لازم درخصوص بازدیدهای مسئولین وزارتی ، ریاست دانشگاه یا مسئولین روابط عمومی از واحد مربوطه .
  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات پرسش وپاسخ مسئولین وکارکنان
  • پیگیری لازم امور مربوط به رسانه های گروهی درواحد ذیربط مانند برقراری جلسات مصاحبه ، تهیه گزارش از مراسم جهت اعلام در رسانه ها ، تهیه جوابیه لازم دررابطه با مسائل مطرح در رسانه ها .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 8:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ