واحد روابط عمومی و امور فرهنگی
 • سمیه تدینی - مسئول روابط عمومی
شماره تماس :42219877
شماره داخلی :136


شرح وظيفه :

 1. تعیین اهداف کلی واحد روابط عمومی بر اساس نقاط قوت و ضعف، فرصتهاوتهدیدهای بررسی شده در پایان هرسال جهت عملیاتی نمودن ان در سال آینده
 2. ارسال اخبار بروز به روابط عمومی ازطریق اتوماسیون
 3. بررسی نظارت محتوا در امر آموزش سلامت از طریق فیلم، پوستر، شرکت در سمینارها و..
 4. بروز نگهداری سایت شبکه  از طریق درج اخبار، اطلاعیه های جدیدو...
 5. جمع آوری مقاله ها و مطالب علمی، تصاویر، پیشنهادات و انتقادات ارزنده برای نگارش و انتشار آن در نشریه سیب
 6. ارسال مطالب اختصاصی مربوط به لینک "آیا می دانید که"به واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 7. شرکت در جلسات مجمع مدیران روابط عمومی
 8. مشارکت، راه اندازی و مدیریت نمایشگاههای سالانه/دائمی در داخل یا خارج بیمارستان
 9. پوشش خبری و مشارکت در برنامه های سلامت و فرهنگی بر اساس تقویم سالانه
 10. بررسی نظرسنجی کارکنان و مراجعین درشناسایی مشکلات و حل آن باهمکاری مدیریت و واحدهای مربوطه
 11. تهیه گزارش های تحلیلی و ارایه آن به واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ