واحد نظارت بر درمان
 
  • رقیه بناگر - کارشناس نظارت بر درمان
شماره داخلی :117


شرح وظیفه:
واحد نظارت بر درمان شبكه كه كار نظارت و ارزشيابي عملكرد پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال در بخش خصوصي و خيريه در ارتباط با دستورالعملهاي ابلاغ شده به منظور اجراي ضوابط خدمات درماني و تعرفه‌هاي قانوني بعهده دارد نسبت به انجام موارد بشرح ذيل اقدام مي نمايد .

  • بازديد مستمر و بررسي دقيق تأسيسات. تجهيزات و امكانات مورد نياز مراكز پزشكي و مطب پزشكان و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين به منظور رفع نقص آنان، رسيدگي به شكايات واصله، تخلفات پزشكان، پيراپزشكان و مراكز پزشكي و ارائة گزارش به مافوق به منظور جلوگيري دخالت افرادفاقد صلاحيت در امور پزشكي و تعطيل مراكزارائه‌دهنده خدمات پزشكي غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح .
  •  بر‌آورد نياز مراكز پزشكي باتوجه به وضع موجود و معيارهاي تعيين شده 
  •  ابلاغ و اجراي دقيق قوانين، آئين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي
  • صدور تأييديه‌هاي مربوط به خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آئين‌نامه‌هاي قانوني
  • بررسي و تكميل مدارك و پرونده خدماتي و درخواست‌هاي پزشكان ‏- پيراپزشكان و مراكز پزشكي
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ