واحد کارگزینی

 

  • راضیه شهبازی فرد - کارشناس مسئول منابع انسانی
shaabaze.jpg
  • معصومه احمدی -کارشناس منابع انسانی
ahmade.jpg
  • مریم جلودار - کارشناس منابع انسانی
 

شماره تماس مستقیم :42225583

شماره داخلی :111

شرح وظیفه:
1.    تهيه پيش‌نويس‌هاي كارگزيني از قبيل پيش‌نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه‌كار و نظاير آن، با اطلاع و دستور مقام مافوق و رعايت قوانين و ضوابط مربوطه.
2.    رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبديل وضع استخدامي. ترفيع بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و غيره .
3.    انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان .
4.    برنامه‌ريزي و اجراي امور مختلف كارگزيني .
5.    تهيه ضوابط و دستورالعمل‌هاي لازم.
6.    اجراي امور استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .
7.    پيش‌بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات .
8.    مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات .
9.    تهيه گزارشات لازم و مربوطه .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ