واحد حسابداری شبکه بهداشت و درمان

حسین مرتجز - رئیس حسابداری
شماره تماس مستقیم  :42228302
 شماره داخلی:132


 عبدالنبی  مسرور-دریافت و پرداخت
ابراهیم ملک زاده-دریافت و پرداخت
شماره داخلی:122


محمد مهدی موذنی
نجمه شفیعی-اعتبارات
ولی حیدری فرهادی-ماموریت 
شماره داخلی:119

کوروش خسروی- اموال
شماره داخلی :116

 

پریسا مزارعی-مسئول درآمد
ابراهیم راه نورد
        شماره داخلی :125

شرح وظیفه:
  1.  اقدامات در خصوص تنظيم اسناد، رسيدگي ‌و پرداختها
  2. حسابرسي در زمينه‌هاي درآمدهاي وصولي و وجوه دريافتي، هزينه‌هاي انجام شده، پيش‌پرداخت‌ها و … مطابق مقررات مربوطه و ساير اقدامات مالي و حسابداري 
  3.  اقدامات لازم در خصوص تفريغ بودجه و مقايسه آن با بودجه پيشنهادي و مقايسه آن با عملكرد بودجه مصوب سال قبل
  4. كليه پرداختها« اعم از حقوق و مزاياي پرسنل، اضافه‌كاري، مأموريت، طلبي معوقه و ساير هزينه‌هاي ضروري» با موافقت رئيس اداره از طريق حسابداري انجام مي گيرد .
  5. اسناد پس از تكميل و پرداخت در برنامه‌ها و كدهاي مختلف و مربوط به خود تنظيم و جهت حسابرسي به مركز استان ارسال و در پايان سال مالي با برآورد و مقايسه پرداخت‌ها و دريافت‌ها و كنترل حساب تسويه حساب بعمل مي‌آيد .
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ