واحد امور فرهنگی

 • حسن داودی
شماره تماس:42217205
شماره تماس داخلی: 126

شرح وظیفه:

 1. پیگيري امور مربوط به مسابقات فرهنگي
 2. پيگيري تشكيل جلسات شوراي فرهنگي – ستاد اقامه نماز و ستاد احياي ا مر به معروف و نهي از منكر و پيگيري انجام مصوبات – ملي و بزرگداشت شعائر ديني
 3. پيگيري امور دارالقراآن شبكه
 4. برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم مذهبي
 5. پيگيري و نظارت بر امور نماز جماعت واحد
 6. همدلي و ارتباط صميمي با همكاران در مناسبتهاي مختلف و اعلام همدردي در زمان درگذشت بستگان
 7. تهيه برنامه عملياتي فرهنگي ساليانه
 8. حضور در جلسات ماهيانه رابطين فرهنگي فرمانداري و ارسال فعاليتهاي فرهنگي به فرمانداري
 9. تهيه گزارشات دوره اي ( سه ماهه- شش ماهه و ساليانه ) در خصوص فعاليتهاي فرهنگي
 10. ارتباط مناسب با معاونت فرهنگي دانشگاه و دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و پيگيري مكاتبات و دستورالعملهاي مربوطه.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ