آموزشگاه بهورزي
 
 1. پذيرش بهورز :پس از اخذ مجوز بكار‌گيري نيرو از دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت روستاهائي كه نياز به بهورز مي‌باشد، آموزشگاه بهورزي اقدام به پذيرش دانش‌آموز بهورزي از طريق آزمون و مصاحبه با هماهنگي مركز بهداشت استان مي‌نمايد . شرايط عمومي داوطلبان شغل بهورزي به قرار زير مي‌باشد:
 • دارا بودن ديپلم متوسطه
 • سن داوطلبان مؤنث 28-18 سال و سن داوطلبان مذكر 30-18 سال تمام مي‌باشد
 • داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم براي داوطلبان مرد
 • نداشتن سابقه سوء پيشينه و داشتن مقبوليت اجتماعي
 • بومي بودن داوطلب
 1. آموزش بهورز :پس از طي قبولي و گزينش داوطلب بهورزي كلاسهاي آموزش شروع مي‌شود. مواد درسي و تعداد ساعات و تقويم زماني برنامه آموزش بهورزي بر اساس نظام واحدي به ميزان 2719 ساعت در مدت 18 ماه معادل 60 واحد با احتساب دروس نظري و عملي و كار‌آموزي مي‌باشد كه اين تعداد واحد طي دو مرحله تحت عنوان پايه اول و دوم انجام مي‌شود .
 2. نظارت :پس از اتمام كار‌آموزي در پايه دوم مربيان آموزشگاه بهورزي هر دو هفته يكبار از خانه‌هاي بهداشت دانش‌آموزي بازديد مي‌نمايند و نقائص و اشكال بهورز دانش‌آموز كه ممكن است در حين كار داشته باشد بر طرف مي‌نمايند .اين نظارت و بررسي كارهاي بهورز در خانه‌هاي بهداشت دانش‌آموزي تا زمان استخدام قطعي كه معمولاً دو سال بطول مي‌انجامد ادامه دارد .
 3. توزيع مجلات بهورزي : در حال حاضر دو مجله مخصوص بهورزان در سطح خانه‌هاي بهداشت توزيع مي‌شود . يكي فصلنامه بهورزان كه بصورت فصلي منتشر مي‌شود و ديگري « پيام بهورز » كه بصورت ماهانه منتشر مي‌شود اين مجلات بوسيله مركز بهورزي بين خانه‌هاي بهداشت توزيع مي‌گردد . ضمناً مدير آموزشگاه بهورزي بعنوان رابط فصلنامه، نظرات ، پيشنهادات و نامه‌هاي بهورزان را به دفتر مجله ارسال مي‌نمايد .
 4. تدارك جشن بهورزي هر سال همزمان با سالگرد تولد حضرت زينب (س) و تهيه هدايا جهت كليه بهورزان شهرستان
 5. برگزاري آزمونهاي فصلي و پايان سال جهت ارتقاء آگاهي بهورزان
 6. اجراي بازآموزي ماهيانه جهت بهورزان
 7. آموزش كاركنان بدو خدمت : كليه كاركنان جديد شامل طرحي ، استخدامي و پيماني در بدو خدمت بايستي يكدوره توجيهي سه روزه جهت آشنايي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي بگذرانند .
 8. برگزاري جلسات شوراي بهداشتي كه با حضور نمايندگان منتخب بهورزان مناطق هر دو ماهي يكبار در مركز آموزش بهورزي تشكيل و مشكلات بهورزان بررسي و پيگيري مي‌شود .
 9. چاپ و تكثير و توزيع كليه دفاتر و فرمهاي مراقبتي مورد نياز خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ