مدیریت دارو و غذا

 1. دکتر زهرا شاه امیر طباطبایی-مدیر دارو و غذا
 2. مهندس زهرا كازروني - كارشناس كنترل مواد غذايي - -kazdaroo@sums.ac.ir
 3. مهندس سجاد روستا -كارشناس كنترل مواد غذايي  - kazfood@sums.ac.ir
 4. مهندس سید علی اصغر کاظمینی -کارشناس غذا و دارو
شماره تماس:42210695
شماره تماس داخلي  :113

شرح وظیفه :


 1. انجام كليه امور اداري مرتبط با واحدهاي توليدي تحت پوشش
 2. پيگيري و اجراي دقيق مفاد بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، مكاتبات ارسالي از مديريت غذا دانشگاه 
 3.  تكميل و ارسال فرم هاي آمار ماهيانه
 4. انجام بازديد استعلام تأسيس كارخانجات 
 5.  ثبت و ارسال شكايات واصله به دانشگاه علوم پزشكي
 6.  انجام امور مربوط به توقيف ، معدوم محصولات و    خطوط توليدي مطابق با دستور العمل هاي مديريت نظارت بر مواد غذايي
 7. انجام امور مربوط به طرح هاي PMS،PRPS امتياز بندي كارخانجات
 8.  مشاركت در انجام امور اطلاع رساني در حوزه غذا
 9. انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكيمرکز اطلاع رسانی ومدیریت نظارت برمواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی 
 مرکز اطلاع رسانی وسلامت غذا ،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی با بهره گیری ازنرم افزار و رفرانس های معتبر غذائی فعالیت خود را از بهمن سال 1387 آغازنموده وهم اکنون آماده پاسخگویی به پرسشهای غذائی شما وهمکاری علمی با اساتید ودانشجویان ،کارکنان دانشگاه وعموم مردم در زمینه های علمی وغذائی می باشد .
تلفن تماس :32122282
فاکس :32331271

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ