واحد گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 • زهرا طهماسبی-مسئول واحد
 • فرانک دریانوش-کارشناسی واحد
 • لیلا راسته-کارشناس واحد
 • هادی حجت اللهی-کارشناس واحد
 • بتول دژیمند-کارشناس واحد
 • پروانه صالحی -مسئول پزشک خانواده شهری
شماره تماس مستقیم:42210694
شماره داخلی :139

 شرح وظیفه :

 1.  تعيين پراكندگي جغرافيائي واحدهاي بهداشتي و نمايش آن در نقشه
 2. بررسي و تطبيق جغرافيايي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد حذف يا اضافه واحدها 
 3.  بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح و حذف و اضافه در پذيرش نيروها 
 4.  نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي و ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
 5. بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز
 6. توزيع و اعزام نيروي انساني رسمي ، پيام‌آور و طرحي به واحدهاي تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان
 7. توجيه و آموزش نيروهاي بدو خدمت
 8. گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه‌حل مناسب
 9.  همكاري با مراكز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش و تربيت بهورز
 10. برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و بازآموزي ضمن خدمت جهت تمام رده‌هاي شاغل در سيستم
 11. بررسي وضعيت تجهيزات واحدهاي بهداشتي و تأمين و نظارت بر توزيع تجهيزات 
 12.  مسئوليت تيم نظارت شهرستان و برنامه‌ريزي آنها
 13. نظارت بر تملك محل مناسب جهت احداث واحدها و پيگيري انتخاب محل مناسب جهت احداث واحدها
 14. پيگيري تهيه و چاپ فرمها و دفاتر مورد نياز واحدهاي تحت پوشش 
 15.  اظهار نظر در مورد تشويق، تنبيه و پيشنهاد تغيير عنوان ، بازنشستگي و جابجايي پرسنل واحدهاي بهداشتي


blt_ico.gif]معرفي و شكل گيري واحد ستاد گسترش شبكه
  
blt_ico.gif]ساختار طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون

blt_ico.gif] خانه هاي بهداشت تابعه مراكز بهداشتي درماني شهرستان

blt_ico.gif] پزشك خانواده

blt_ico.gif] كارگاههاي آموزشي وآزمون هاي برگزار شده

blt_ico.gif] آخرين تعرفه هاي تشخيصي - درماني

blt_ico.gif] واگذاري خدمات بهداشتي ، درماني به بخش خصوصي ...فايل پيوست(خدمات آزمايشگاهي دارويي واگذار شده تا پايان ابان 89)

blt_ico.gif] نظارت 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ