تعریف بهداشت دهان و دندان
سلامت دهان و دندان از شاخه هاي مهم بهداشت عمومي است كه در سلامت عمومي افراد تاثير بسزايي دارد.سلامت دهان و دندان جامعه به صورت زير تعريف شده است: علم و هنر پيشگيري از بيماريهاي دهاني ، بالا بردن بهداشت دهان و دندان و سطح كيفي زندگي از طريق كوشش هاي سازمان يافته در اجتماع . از سال 1978 مطايق با اعلاميه آلماآتا سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي در كشور هاي مختلف راه خود را باز كرد. همچنين از سال 1979 مراقبت هاي اوليه بهداشت دهان و دندان به تدريج در كشورهاي مختلف در سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي ادغام گرديده است. استفاده مفيد از شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در جهت ارائه مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان نه تنها موجب گسترش اين مراقبت ها مي شود بلكه با پيشگيري از شيوع بيماريهاي دهاني و دندان در كاهش هزينه هاي درماني نيز موثر است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ