واحد بهداشت محیط و مواد غذایی

تعریف محیط:
به مجموعه ای از آب و هوا و خاک و روابط بین آنها و کلیه  موجودات زنده را محیط می گویند.


هدف بهداشت محیط:
کنترل همه عواملی است که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می گذارد.بیماریهای زیادی از طریق آب ، هوا ، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می کند .هدف دیگر بهداشت محیط ، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-30 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ