واحد بهداشت مدارس

 

 1. زهرا داودی-کارشناس مسئول
 2. خداداد عرب لو -کارشناس بهداشت مدارس
شماره تماس :8-2217205
شماره داخلی :124


 شرح وظیفه:

 1. هماهنگي درون‌بخشي و برون‌بخشي .
 2. هماهنگي و اجراي برنامه‌هاي بهداشت مدارس در سطح شهرستان .
 3. پيگيري موارد بيماري و مشكلات بهداشتي درماني دانش‌آموزان .
 4. ثبت و تجزيه و تحليل آمار مربوط به دانش‌آموزان
 5. انجام خدمات حمايتي از دانش‌آموزان از جمله: پرداخت كمك هزينه تهيه عينك به دانش‌آموزان بي‌بضاعت.
 6. تشويق دانش‌آموزان جهت شركت در فعاليت‌هاي بهداشتي از جمله روزنامه ديواري ، مقاله نويسي و انشاء در مورد بهداشت .
 7.  تهيه متون آموزشي و تحويل به آموزش و پرورش و مدارس شهرستان .
 8. همكاري و هماهنگي در اجراي طرح مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت و آموزش و پرورش در مورد مسائل بهداشت مدارس .
 9. نظارت بر فعاليت‌هاي بهداشت مدارس در خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تابعه شهرستان .
 10. درخواست وسايل و امكانات مربوط به بهداشت مدارس جهت مراكز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت .
 11. شركت در جلسات شوراي بهداشتي آموزش و پرورش مناطق شهرستان .
 12. تهيه و تدوين طرح جامع عملياتي سالانه بهداشت مدارس .
 13.  جمع‌آوري و جمع‌بندي آمار ماهيانه فعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز بهداشتي و درماني و خانه‌هاي بهداشت و انعكاس به مركز بهداشت استان 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ