شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون

شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون يكي از كوچكترين واحدهاي مستقل نظام بهداشت و درمان كشور را تشكيل مي دهد كه هماهنگ سازي دو واحد بيمارستان ولي عصر (عج) كازرون و مركز بهداشت شهيد پيرويان و نظارت بر فعاليت هاي آنها را بعهده دارد. رئيس شبكه عهده دار هماهنگي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي، جلب مشاركت مردمي ، هماهنگي بين بخشي و نظارت بر بخش خصوصي مي باشد .

شبكه بهداشت و درمان علاوه بر دو واحد تحت نظارت خود يعني مركز بهداشت شهيد پيرويان و بيمارستان ولي عصر (عج)، داراي يكسري واحدهاي ستادي شبكه مي باشد كه اين واحدهاي ستادي شامل : حسابداري ،فناوری اطلاعات ، كارگزيني ، امور عمومي ،مدیریت غذا ودارو، نظارت بر درمان ، دبيرخانه ، امور ساختمان ، تداركات و تأسيسات مي باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-9 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ